Täienduskoolituste infosüsteem Juhan

Täienduskoolituste kalendrist leiab õpisündmusi õpetaja, koolijuht, haridustehnoloog, peagi ka noorsootöötaja. Koolitusi on täiendusõppe korraldajatelt Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, sihtasutusest Innove ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusest, mõne aja pärast on täienduskoolituste korraldajana lisandumas Sihtasutus Archimedes.

Häid õppimisvõimalusi igasse päeva!


Tähelepanu! Käesolev keskkond on iga kuu kolmandal neljapäeval kl 9-12 suletud korralisteks hooldustöödeks.