Koolituskalender

Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
27.02.2017 - 09.04.2017 Juhendite loomine Registreerimine avatud veebipõhine 1,19 EAP
31 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
27.02.2017 - 04.06.2017 Nutiseadmete kasutamine õppetöös Registreerimine avatud veebipõhine 1,75 EAP
45,5 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
28.02.2017 - 08.06.2017 Digipädevuse arendamine haridusasutuses Registreerimine avatud kombineeritud Tallinn 1,5 EAP
39 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
02.03.2017 - 03.03.2017 Toimetulek verbaalse ja füüsilise agressiooniga kombineeritud 1 EAP
26 akad/t
Tartu Ülikool
07.03.2017 - 11.04.2017 Digialgus: Õpetaja loob ja jagab Registreerimine avatud kombineeritud Tallinn 1,19 EAP
31 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
10.03.2017 - 05.06.2017 Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine. Meistriklass (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid) Registreerimine avatud auditoorne Tallinn 1,77 EAP
46 akad/t
SA Innove
13.03.2017 - 08.04.2017 Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel Registreerimine avatud veebipõhine 1,5 EAP
39 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
13.03.2017 - 16.04.2017 Infootsingu ABC õpetajale Registreerimine avatud veebipõhine 1,19 EAP
31 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
16.03.2017 - 16.03.2017 Võrgustik Võrgutab: Muutunud õpikäsitus Grupp on täis auditoorne Tallinn 0,23 EAP
6 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
20.03.2017 - 15.04.2017 Testide koostamine ja metoodika Registreerimine avatud veebipõhine 1,5 EAP
39 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi