Koolituskalender

Täpsem otsing
Toimumise aeg Õppekava nimetus Õppevorm Toimumise koht Maht Korraldav asutus
27.09.2017 - 14.12.2017 Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine. II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid) Grupp on täis auditoorne Tallinn 1,77 EAP
46 akad/t
SA Innove
28.09.2017 - 15.12.2017 Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine. Meistriklass Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 1,77 EAP
46 akad/t
SA Innove
28.09.2017 - 26.10.2017 Arvutikasutaja baaskoolitus Grupp on täis kombineeritud Tartu linn 1,23 EAP
32 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
29.09.2017 - 14.12.2017 Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine. II tase (üldhariduskooli ning kutseõppeasutuse juhid) Registreerimine avatud auditoorne Tartu linn 1,77 EAP
46 akad/t
SA Innove
29.09.2017 - 25.10.2017 Arvutikasutaja baaskoolitus Registreerimine avatud kombineeritud Tartu linn 1,23 EAP
32 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
02.10.2017 - 07.01.2018 Nutiseadmete kasutamine õppetöös Registreerimine avatud veebipõhine 1,75 EAP
45,5 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
02.10.2017 - 26.11.2017 Progeäpid - programmeerimist toetavad rakendused erinevates seadmetes ja veebis Registreerimine avatud veebipõhine 1,19 EAP
31 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
02.10.2017 - 30.10.2017 eTwinningu veebikursus Registreerimine avatud veebipõhine 1 EAP
26 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
03.10.2017 - 12.12.2017 Digipädevuse arendamine haridusasutuses Grupp on täis kombineeritud Pärnu 1,5 EAP
39 akad/t
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
05.10.2017 - 10.03.2018 Riigihanke planeerimine ja -menetlus kombineeritud 4,62 EAP
120 akad/t
Tartu Ülikool
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi