Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine

Üldinfo
Maht: 39.00 akad./h (1.50 EAP)
Hind osalejale: 235.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Õppevorm: kombineeritud
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=14120
Kirjeldus
Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Sisu:

3D kogub iga aastaga järjest rohkem populaarsust. 20 aastat tagasi tekkisid esimesed 3D disaini tarkvarad ja 3D printerid, mis olid kallid ja keerulised kasutada ning ainult insenerid ja arhitektid kasutasid neid. Umbes 6 aastat tagasi ilmusid turule esimesed hobi 3D printerid.
3D printimine koos 3D disainiga avab õppijale täiesti uue maailma, kus on võimalik oma nooruslikke ja julgeid ideid ellu rakendada ning katsetada.
Paljudel koolidel Eestis on 3D printerid juba olemas või plaanitakse neid osta, kuid oskustest jääb puudu. On aeg viia joonestamise- ja tööõpetuse tunnid 21 sajandisse.

Eesmärgid: Anda ülevaade 3D maailmast ja tutvustada vabavaralisi 3D
joonestamise ning disaini tarkvarasid. Koolituse teine pool
keskendub 3D printimisele ja kuidas ekraanil olev mudel lihtsate
vahenditega valmis ehitada (printida).
Sihtgrupp vabatekstina: üldhariduskoolide õpetajad
Õpisündmuse teemad:

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:
- 3D modelleerimise ja joonestamise tarkvarade ülevaade ja võrdlus,
- 3DCreatonist, 3Dcrafter ja Google sketchup tarkvarade kasutamine ja katsetamine kui lihtsad ja algajatele sobivad programmid,
- professionaalsetele disaineritele mõeldud CAD tarkvaradest, käsitletakse Autodesk Fusion 360 tarkvara, mis on kõigile koolidele tasuta kättesaadav,
- Milliseid 3D tööstuslike ja tavaprintereid on võimalik hetkel soetada? Filament või SLA?
- Erinevate 3D printimise parameetrite ja seadistuste ülevaade ning soovituslikud väärtused,
- Cura tarkvaras 3D prinditud objekti ettevalmistus ja trükiparameetrite seadistamine,
- Mis on STL ja G-kood,
- Ultimaker 2 ja/või Prusa i3 näitel 3D printeri kasutamise praktika
- 3D printeri hooldus ja kulumi arvutamine,
- 3D prinditud mudeli järeltöötlus.

Õppematerjalid on välja töötatud Robotimeister OÜ (Alo Peets) poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Alustamise tingimused: Koolitusel osalejalt ootame ruumilist mõtlemist ning pealehakkamist.
Õpiväljundid:

Koolitusel osalenu:
- Mõistab mida tähendab 3D,
- teab levinud vabavaralisi 3D modelleerimise tarkvarasid,
- teab kust leida juba olemasolevaid 3D mudeleid,
- oskab kasutada 3DCreationist, TinkerCad ja Google sketchup,
- oskab kasutada Autodesk Fusion 360 tarkvarapaketti 3D joonestamiseks,
- teab erinevaid võimalusi 3D skännerimiseks
- teab 3D printimise põhimõtteid ja eripärasid,
- oskab 3D mudelit printimiseks ette valmistada,
- oskab 3D printimise tarkvara seadistada optimaalsetele seadetele tulenevalt prinditavast objektist,
- oskab Ultimaker 2 või Prusa i3 3D printeri kasutada,
- oskab lahendada lihtsamaid 3D printerile kasutamisel tekkivaid probleeme,
- oskab 3D prinditud objekti järeltöödelda

Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Märksõnad: 3D disain,3D printimine
Väljatöötaja: OÜ Robotimeister (Alo Peets)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Koolitajad:
  • Alo Peets (Robotimeister OÜ)
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
1 kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisu: Esimese kontaktõppepäeva eesmärk on anda ülevaade 3D disaini tarkvaradest ja 3D printimise tehnoloogiatest. Käed külge vormis õpitakse 3DCreationist ja Autodeks Fusion 360 tarkvaradega. Täpsema ülevaate kajastatavatest teemadest annab päevakava. Esimesel kontakt-õppepäeval 100% osalemine on KOHUSTUSLIK.
Päevakava: 9.00 – Kogunemine, sissejuhatus ja tervitussõnad
9.15 – Sotsialiseerumine (osalejate tausta, varasema kogemuse ja kompetentsi väljaselgitamine)
9.30 – 3D disaini tarkvarade ülevaade
10.30 – 3D printerite ülevaade
11.30 – tutvustame 3D Creationist, Google sketchup, TinkerCad
12.30 – Autodesk Fusion 360 tarkvara ülevaade
13.00 – Lõuna 1 h
14.00 – Fusion 360 käed külge
15.45 – Paus 15 min
16.00 – Jätkame Fusion 360-ga
16.30 – 3D printimise tarkvara (Cura) ja selle seadistamine
17.30 – 3D printeri kasutamise näpunäited
18.00 – Päeva lõpp
2. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisu: Osalejad jagatakse väiksemateks gruppideks, kus iga inimene saab läbi teha lühikese (kuni 1h) proovitrükkimise Ultimaker 2 (või mõnel muul 3D printeril). Täpne gruppide arv ja suurus sõltub kasutada olevate printerite arvust. Tagasisidestatakse koduste ülesannete lahendusi ja vastatakse koduste ülesannete lahendamisel tekkinud küsimustele. Juhul kui osalejal on endal kasutada 3D printer võib koolitusel osaleja 3D printimise praktika läbida iseseisvalt, sellisel juhul peab ta esitama trükitud töödest kõrgkvaliteedilised pildid analüüsiks ja hindamiseks ning osalema lühipraktikal.
Päevakava: Hommikune grupp alustab kell 9.00
Pärastlõunane grupp alustab kell 13.00
3. kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sisu: Osalejad jagatakse väiksemateks gruppideks, kus iga inimene saab läbi teha lühikese (kuni 1h) proovitrükkimise Ultimaker 2 (või mõnel muul 3D printeril). Täpne gruppide arv ja suurus sõltub kasutada olevate printerite arvust. Tagasisidestatakse koduste ülesannete lahendusi ja vastatakse koduste ülesannete lahendamisel tekkinud küsimustele. Juhul kui osalejal on endal kasutada 3D printer võib koolitusel osaleja 3D printimise praktika läbida iseseisvalt, sellisel juhul peab ta esitama trükitud töödest kõrgkvaliteedilised pildid analüüsiks ja hindamiseks ning osalema lühipraktikal.
Päevakava: Hommikune grupp alustab kell 9.00
Pärastlõunane grupp alustab kell 13.00

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli