3D-prinditavate mudelite loomine Sketchup'i abil

Üldinfo
Maht: 8.00 akad/t
Hind osalejale: 45.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Kirjeldus
Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Sisu:

3D-prinditavate mudelite loomine Sketchup'i abil

Maht: 8 ak.tundi (täies mahus auditoorne töö).

3D-printimisega seotud teemad 8 ak.tundi

      Printimistehnoloogiad.

      3D-prinditava mudeli loomise eripärad, veatuvastus, vigade näiteid. Kuvatööriistade, lõigete kasutamine veaotsingul. Skaleerimine

      Näidismudeli loomine/redigeerimine. Kontrollimine printeritarkvaraga.

      3D-printeri (Zortrax M200 ja BQ Hephestos 2) ettevalmistamine ja töösse panek.

Õppe alustamise tingimused

     Õpilasel peab olema arvuti kuhu on installeeritud Google Sketchup või ligipääs sellisele arvutile kuruse ajal.

     Õpilane oskab 3D-modelleerida programmis Sketchup.

Eesmärk

Koolitusega taotletakse, et õppija:

     oskab luua 3D-printimiskõlbulikke 3D-mudeleid Sketchup’i abil.

     oskab 3D-printeri ette valmistada ja 3D-printida oma 3D-mudelit 3D-printeril Zortrax M200 ja BQ Hephestos 2

Õpiväljundid

     Õpilane on omandanud teadmised 3D-mudelite printimiseks ettevalmistamisest.

     Õpilane oskab 3D-printida seadmetel Zortrax M200 ja BQ Hephestos 2.

Õppemeetodid

Valdavalt demonstratsiooni ja praktikumi vormis.

Iseseisev töö

Puudub

Õppematerjalid

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid on internetist allalaetavad ning edastatakse kõigile koolitusel osalejatele e-postiga.

Kõik vajalikud õppevahendid - arvuti riistvara ning tarkvara peaks olema koolitusruumis olemas. kuid koolitusel võib kasutada ka isiklikku arvutit. Kasutatav tarkvara on vabavaraline.

Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Koolitus toimub praktikumi vormis ning osalejad saavad pidevalt suulist tagasisidet.

Kursus loetakse läbituks, kui õppija on osalenud kõigis kontakttundidest.

Ülesanne.

Hindamismeetod

Hindamiskriteerium

ÜL2.Mudeli redigeerimine printimiseks (Arduino UNO kinnitusplaadi ettevalmistamine printimiseks).

Praktiline töö

Analüüs

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Kursuse läbimisel saab õppija tõendi.

Õppekava

Maht

Teema.

Põhimõisted.

Oodatavad õppetulemused       

Õppemeetod ja hindamine    

1

Printimistehnoloogiad

Õpilasel on ülevaade erinevatest printimistehnoloogiatest.

Arutelu

4

                       

Mudeli ettevalmistamine 3D-printimiseks.

Oskab mudeleid printimiseks ette valmistada ja sobivas formaadis eksportida.

Oskab loodud mudeleid 3D-printeri jaoks sobivaks teha.

 

Demonstratsioon. Praktikum.

ÜL1. Arduino Uno kinnitusplaadi ettevalmistamine printimiseks.

 

3

2 erineva 3D-Printeri ettevalmistamine ja 3D-printimine

Õpilane oskab ette valmistada ja tööse panna Zortrax-M200 ja Hephestos 2 3D-printerid

Demonstratsioon.

Praktikum.

 

Koolituse läbiviijad:

Tarmo Saluste (Shaperize OÜ)

Priit Norak (Shaperize OÜ)

Karl-Tanel Paes (Shaperize OÜ)

Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Õppevorm: auditoorne
Dokumendi tüüp: Tõend
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Koolitajad:
  • Tarmo Saluste (Shaperize OÜ)
    3D-printerid, robootika, elektroonika, disain, veeb, programmeerimine
Koolituspäev - Üldinfo
Sisu: algus kell 10:30 (tervituskohv)
lõpp 18:00
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog
Maht: 8.00 akad/t

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli