Sumorobotite ehitamine ja programmeerimine

Üldinfo
Maht: 8.00 akad./h (0.31 EAP)
Hind osalejale: 64.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Õppevorm: auditoorne
Kirjeldus
Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Sisu:

Robootika on aina populaarsemaks muutumas, ent vajaka on vahenditest, mis oleks ühelt poolt odavad ning platvormiülesed. Sumoroboti platvorme on läbi aastate arendatud, mis tänaseks on jõudnud nii kaugele, et seda saab programmeerida üle WiFi suvalisest seadmest ning  sumoroboti hind jääb alla 30€. Koolitusel saab osaleja teada, kuidas säärast robotit kokku panna ning kuidas roboti tarkvara paigaldada, samuti kuidas programmeerida antud robotit. 

Eesmärgid: Koolitusel osaleja oskab kasutada WIFI-võimelist sumoroboti platvormi.
Õpisündmuse teemad:

Jootmine, elektroonika, arvutivõrgud.

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Koodur poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Alustamise tingimused: Arvutikasutamise oskus, inglise keel
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolituspäeval osalemine

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu oskab:

- roboti trükkplaati kokku joota

- roboti kokku panna

- roboti tarkvara paigaldada

- roboti võrku seadistada

- tüüpvigu korrigeerida

- robotit õppetöös rakendada

Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Väljatöötaja: OÜ Koodur
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Koolitajad:
Koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 8.00 akad/t | 0.31 EAP
Kontakpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli