Alustavate juhtide arenguprogramm 2016-2017

Üldinfo
Maht: 212.00 akad./h (8.15 EAP)
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 1 kuni 16 osalejat
Õppevorm: auditoorne
Kirjeldus
Sisu:

Programmi raames õpitakse, kuidas rakendada kogu koolimeeskonna, õpilaste ja vanemate potentsiaali, et kool töötaks kõigi jaoks paremini.

Juhtivkoolitajad: Imbi Viirok ja Vladislava Grünthal (Edison OÜ`st)

Eesmärgid: 1. Eesmärk osalejate tasandil
Programmi osalejad mõistavad oma rolli õppimise juhina
ning omavad teadmisi, oskusi ja hoiakuid, mis
on vajalikud tõhusaks koolijuhtimiseks. Nad on pühendunud kooli arendamisele keskkonnana, mis
toetab maksimaalselt õppijate arengut ja vastab ühiskonna muutuvatele vajadustele.
2. Eesmärk kooli pidajate tasandil
Kooli pidajad on programmist teadlikud ja väärtustavad seda, tundes uhkust selle ü le, et nende
piirkonna koolijuht programmis osaleb. Kooli pidajad kogevad programmist tulenevat lisaväärtust ning
näevad selles praktilist tuge oma piirkonna õpilastele parima võimaliku hariduse tagamisel.
3. Eesmärk ühiskonna tasandil
Programm äratab ühiskonnas positiivset tähelepanu ja seda väärtustatakse kõrgelt kui algatust, millel
on oluline positiivne mõju Eesti hariduse kvaliteedi hoidmisele ja tõstmisele. Programmi tu lemusena
muutub koolijuhtimine populaarsemaks ja teadlikumaks valikuks – koolijuhtimine on oluline ning
koolijuhtide arengusse investeeritakse.
Sihtgrupp vabatekstina: Programmi sihtrühmaks on alustavad koolijuhid, kellel on eeldused ja valmisolek pühenduda intensiivsele enesearengule ja muutuste elluviimisele õppimise juhtimisel ning Elukestva õppe strateegias kokku lepitud eesmärkide saavutamisele. Alustavateks koolijuhtideks loetakse antud programmi kontekstis üldharidus- ja kutse koolide direktoreid, kes on esimest korda selles ametis ning programmi kandideerimise hetkeks pole ametis oldud aeg ületanud 12 kuud.
Õpisündmuse teemad:

I Tööõigus, töösuhted. Õppekava koostamine 25.-26.08.2016 

II Kooli visioon ja väärtused. Kooli rahastamine. Mentorluseks valmistumine 28.-29.09.2016

III Strateegia juhtimine ja inimeste juhtimine kooli kontekstis 20.-21.10.2016

IV Tööõigus, töösuhted. Õppekava koostamine 16.-17.11.2016

V Suhtlemisoskused. Hariduse mõõtmine 8.-9.12.2016

VI Londoni koolide külastus 22.-27.01.2017

VII Meeskonna juhtimine. Muudatuste juhtimine meeskonnas 16.-17.02.2017

VIII Coachiv juhtimine 30.-31.03.2017

IX Ajajuhtimine. Avalik esinemine 20.-21.04.2017

X Motivatsiooni juhtimine. Süsteemne lähenemine koolile ja arengule 18.-19.05.2017

XI Lõpuseminar 27.-28.06.2017

Õpiväljundid:

Arenguprogrammi läbinud osaleja:

  • Orienteerub Eesti haridussüsteemis;
  • Mõistab oma rolli õppimise juhina ning on arendanud selleks vajalikke juhtimisoskusi;
  • On süvendanud arusaamu vajadusest soodustada kõikide õpilaste õppimist ja arengut;
  • Mõistab enda ja teiste arendamise vajalikkust ning omab teadmisi professionaalset arengut toetava keskkonna loomiseks;
  • Teadvustab organisatsiooni diagnostika vajalikkust ning oskab saadud andmeid kasutada organisatsiooni arenguks;
  • Omab teadmisi strateegilisest planeerimisest ning muutuste juhtimisest;
  • Oskab luua kooli arenguks vajalikke partnerlussuhteid ning võrgustikke;
  • On õppeprotsessi käigus täiendanud oma digipädevusi ning mõistab nende olulisust.

Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Haridustasemed: Üldharidus, Kutseharidus
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Ulla Kamp, ulla.kamp@innove.ee
I Tutvumine ja meeskonnatreening - Üldinfo
Sisu: Sissejuhatus ja grupi kokkulepped. MAD meeskonnakoolitus.
Kristi Vinter: MÕK,
Toomas Kruusimägi: muutunud koolijuhi roll

Päevakava:
25. august 2016
10.30 – 11.00 Saabumine Verevi Motelli ja tervituskohv/-tee
11.00 – 12.30 Tutvumine, sissejuhatus programmi ning koolituspäeva. Sissejuhatav osa meeskonnatreeningusse.
12.30 – 13.00 Lõuna
13.00 – 17.00 MAD Trail
17.00 – 17.30 Paus kerge einega
17.30 – 20.30 Tagasiside ja analüüs meeskonnatööle
20.30 – …. Õhtusöök

26.august 2016
08.00 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 10.30 MÕK Vinter
10.30 – 10.45 Paus
10.45 – 12.00 MÕK Vinter
12.00 – 12.45 Lõuna
12.45 – 14.15 Kruusimägi – koolijuhi muutunud roll
14.15 – 14.30 Paus
14.30 – 16.00 Kruusimägi – koolijuhi muutunud roll
16.00 – 16.30 Kokkuvõte koolituspäevadest ning edaspidised tegevused/kokkulepped*

NB! Palume osalejatel kaasa võtta looduses liikumiseks vastav riietus ning jalanõud
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad/t | 0.62 EAP
II Kooli visioon ja väärtused. Kooli rahastamine - Üldinfo
Eesmärgid: Mentorluseks valmistumine.
Sisu: Kooli visioon ja väärtused (Rocca-al-Mare kool)
Rahastamine (Kadri Maasikas). Mentee koolitus (Fontes).
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad/t | 0.62 EAP
III Strateegia juhtimine ja inimeste juhtimine kooli kontekstis - Üldinfo
Sisu: Strateegia koostamine visiooni põhjal. Strateegia järgimine. Juhtimistegevuste harjutamine. (Ülle Luisk, Andro Kullerkupp)
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
1. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 10.00 - 10.30 Saabumine ja tervituskohv/-tee
10.30 - 12.00 Inimeste juhtimine kooli kontekstis. Ülle Luisk, Viljandi Gümnaasiumi direktor
12.00 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Juhtimistegevused erinevatel tasanditel
14.30 - 14.45 Paus
14.45 - 16.15 Koolijuht kui õppe-kasvatustöö ja arendustegevuse eestvedaja: juhtimise ja meeskannatöö põhimõtted, värbamine, delegeerimine, tegevuse kontroll, tagasiside, aruandlus
16.15 - 16.30 Paus
16.30 - 18.00 Teema jätkub
18.15 - 19.30 Täienduskoolituste võimalused õpetajatele ja koolijuhtidele. Marju Aolaid, SA Innove Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse juhataja
19.30 - 20.00 Õhtusöök
2. päev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 08.00 - 09.00 Hommikusöök
09.00 - 10.30 Mis on strateegia ja strateegiline juhtimine? Millised on Sinu kooli strateegilised eesmärgid visiooni saavutamiseks? Andro Kullerkupp, juhtimiskoolitaja, konsultant
10.30 - 10.45 Paus
10.45 - 12.15 Edu definitsioon Sinu kooli kontekstis. Kriitilised edutegurid
12.15 - 13.00 Lõuna
13.00 - 14.30 Eesmärgistamine ja tulemuste mõõtmine
14.30 - 14.45 Paus
14.45 - 16.15 Arendusprojektide kavandamine, rollide ja ülesannete jagamine, tegevusplaan
16.15 - 16.30 Kokkuvõte ja programmi järgmised sammud
IV Tööõigus, töösuhted. Õppekava koostamine - Üldinfo
Sisu: Õigusalased küsimused koolis, töösuhted (Indrek Kilk). Õppekava koostamine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
V Inimeste juhtimine. Strateegia juhtimine. - Üldinfo
Sisu: Suhtlemisoskused, erinevad isikutüübid ja suhtlusvõtted hea koostöö tagamiseks. Hariduse mõõtmine.
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
VI Londoni koolide külastus - Üldinfo
Eesmärgid: Rahvusvaheliste kogemuste omandamine ja ideede kogumine
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
VII Meeskonna juhtimine. Muudatuste juhtimine meeskonnas. - Üldinfo
Eesmärgid: Meeskonna juhtimise parimad praktikad koolis. Muudatuste läbiviimine koolis. (Karin Lukk)
Koolikülastus õpikogukondade teemal
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
VIII Coachiv juhtimine. - Üldinfo
Sisu: Coachingu baasoskused. Coachiva juhtimise võtted personali kaasamiseks ja arendamiseks. (Imbi Viirok)
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
IX Ajajuhtimine. Avalik esinemine - Üldinfo
Sisu: Avalik esinemine (Indrek Treufeldt)
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
X Motivatsiooni juhtimine. Süsteemne lähenemine koolile ja arengule. - Üldinfo
Sisu: Motivatsiooni olemus ja võtted motivatsiooni mõjutamiseks.
Süsteemiteooria psühholoogilised põhimõtted ja nende arvestamine koolis (Roman Timofejev)
Koolikülastus
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
XI Lõpuseminar - Üldinfo
Sisu: Kokkuvõtted ja edulood
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli