Tutvumine programmiga MSW Logo I

Üldinfo
Maht: 26.00 akad./h (1.00 EAP)
Hind osalejale: 32.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Õppevorm: veebipõhine
Õpisündmuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/362668/msw-logo-i
Kirjeldus
Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Sisu:

Koolitusel osalejad tutvuvad programmiga MSW Logo, mis on lihtne programmeerimiskeel ja sobib kasutamiseks algklasside õpilastega. Programmi MSW Logoga tehakse lihtsamaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis arendavad analüütilist mõtlemist ning õpetavad nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. Programm MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimist.

Eesmärgid: Anda ülevaade programmeerimiskeelest MSW Logo ja sellega seotud põhimõistetest.
Pakkuda praktilisi ülesandeid, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks.
Toetada õpetajaid õpilasi programmeerima suunamisel.
Sihtgrupp vabatekstina: Klassiõpetajad
Õpisündmuse teemad:

MSW Logo programmeerimiskeele põhikäskudega tutvumine
Kilpkonnagraafika
Lihtsamate käsuridade ja tsüklite sisestamine

Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolitusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud vähemalt 90 % ulatuses nõutavatest kodustest töödest.

Õpiväljundid:

oskab programmiga MSW Logo sisestada õpitud käske ja käsuridasid (ISTE 2.a., ISTE 2.c.);
teab õpitud mõisteid (ISTE 2.a.);
rakendab omandatud teadmisi uues situatsioonis loovalt (ISTE 1.a., ISTE 3.a.).

Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus
Märksõnad: Tehnoloogiaharidus
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Koolitajad:
  • Kristi Rahn (Avatud Kool)
  • Kristi Saarpuu (Tallinna Kesklinna Põhikool)

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli