LEGO Mindstorms EV3 robotkatsed loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) ainetes

Üldinfo
Maht: 31.00 akad./h (1.19 EAP)
Hind osalejale: 180.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Õppevorm: auditoorne
Kirjeldus
Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Sisu:

LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele on suunatud õpetajatele, kes tahavad oma põhikooli või gümnaasiumi LTT aineid muuta põnevamaks läbi robotkatsete! Mõned katsed ei vaja isegi arvutit ega programmeerimist, robotid on eelprogrammeeritud ning kasutatakse eksperimentides kui vahendit.
Koolituse sisuks on eksperimentide järgi proovimine ning avastamine uurimusliku õppe meetodil. Kahe päeva jooksul läbitakse kuni 22 sisukat eksperimenti ning tuletatakse meelde põhitõed Newtoni II seadusest kuni sirge võrranditeni. 

Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele arusaam, kuidas olemasolevate töölehtede baasil kasutada roboteid ainetöös. Koolituse tulemusena saab õpetaja valida, milliseid õppematerjale kasutada ning oskab neid rakendada sõltumata sellest, kas ta on selle töölehe koolitusel läbinud või mitte. Ühe eksperimendi läbiviimiseks on arvestatud üks koolitund.
Sihtgrupp vabatekstina: Põhikooli ja gümnaasiumiastme loodus-, keemia-, füüsika- ja matemaatikaõpetajad.
Õpisündmuse teemad:

10 põhikooli LTT ainevaldkondi toetavat eksperimenti:

  • Loodusõpetuse plokk (Roboti sõidupikkusehindamine, Roboti kiiruse hindamine, Roboti mehhaanilise töö arvutamine)
  • Füüsika plokk (Valguse peegeldumine, Kineetilineja potentsiaalne energia)
  • Keemia plokk (Akvaarium, Lahuse hägusus)
  • Matemaatika plokk (Graafiku lugemine, Saadarobot teele, Saada robot punkti x,y)

12 gümnaasiumi LTT ainevaldkondi toetavat eksperimenti:

  • Füüsika plokk (Kiirenduse leidmine, Newton II, Trossitõmbejõud, Nurkkiirus, Impulss, Pendel, Hõõrdejõud)
  • Keemia plokk (Hapnik klassiruumis)
  • Matemaatika plokk (Sin-Cos, Vektorarvutused, Sirgevõrrand, Õige nurga leidmine)

Õppematerjalid on välja töötatud MTÜ Robootika poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Alustamise tingimused: Oskus programmeerida robotit algtasemel graafilises keskkonnas. Eelteadmised valdkonnast ning ainest.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Läbitud on vähemalt 16 eksperimenti.

Õpiväljundid:

Õpetaja võtab ükskõik millise sama seeria töölehe ning kasutama seda koolitunnis õige metoodika alusel demonstreerimaks ainega seotud teema valdkonda.

Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Koolitajad:
  • Heilo Altin (Tartu Ülikool)
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
Koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: kombineeritud

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli