Raspberry Pi algajatele

Üldinfo
Maht: 12.00 akad./h (0.46 EAP)
Hind osalejale: 70.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Õppevorm: auditoorne
Kirjeldus
Õppesuunad: Tehnoloogiaharidus
Sisu:

Koolitus tutvustab lähemalt Raspberry PI omadusi, funktsionaalsust ning võimalusi ühendada Raspberry PI arendusplatvormile erinevaid andureid, mida on võimalik kasutada nii loodus- kui ka reaalainete tundides.

Õppematerjali esimeses osas tehakse tutvust Raspberry PI ülesehituse ning seadistamise erinevate võimalustega.

Materjali teises osas tutvutakse kaamera, SenseHAT arendusplaadi, temperatuuri ja õhu ning mullaniiskuse andurite tööga.

Eesmärgid: Koolituse lõpetanud oskab siduda elektrotehnilisi teadmisi mikrokontrollerite vallas Rasperry PI näitel.
Sihtgrupp vabatekstina: üld- ja kutsehariduse õpetajad
Õpisündmuse teemad:
  • Raspberry PI tutvustus, seadistamine, erinevad liidesed.
  • kaamera kasutamine (aegvõte)
  • temperatuuri ja mullaniiskuse mõõtmine
  • Sensehatsensorplaat
  • rastergraafika
  • kompass
  • Ilmajaama ehitamine


Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Shift poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Alustamise tingimused: Koolituse eelduseks on üldteadmiste omamine arvutitehnikast, huvi mikrokontrollerite ja programmeerimise vastu.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolituse läbimise ingimuseks on koolituspäevadel osalemine täismahus.

Õpiväljundid:

Omab ülevaadet Raspberry Pi ülesehitusest, oskab skeemide järgi andureid ühendada ja neid tööle rakendada 

Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Koolitajad:
  • Indrek Brifk (Shift OÜ)
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
Koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli