Programmeerimine koolis (App Inventor)

Üldinfo
Maht: 78.00 akad./h (3.00 EAP)
Hind osalejale: 240.00
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Õppevorm: kombineeritud
Kirjeldus
Sisu:

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituut korraldab programmeerimiskoolitusi põhikooliõpetajatele. Koolitus baseerub ProgeTiigri programmi raames loodud mobiilirakenduste programmeerimiskeskkonna App Inventor õppematerjalidele: http://www.progetiiger.ee/appinventor

Eesmärgid: Kursuse eesmärgiks on õpetada mobiilirakenduste programmeerimiskeskkonna App Inventor kasutamist II ja III kooliastme huvi- ja koolitundides.
Sihtgrupp vabatekstina: II- III kooliastme üldhariduskooli õpetajad
Õpisündmuse teemad:

Järgnevate programmeerimiskonstruktsioonide kasutamine programmeerimiskeskkonnas App Inventor:
• Muutuja
• Loend
• Tingimuslause
• Tsükkel
• Alamprogramm
App Inventori erinevate võimaluste kasutamine õpilastele antud huvitavate ülesannete lahendamisel (näiteks mängude programmeerimisel).
App Inventori-põhise õppe planeerimine ja läbiviimine huvi- ja koolitundides.
Teiste õpetajatega programmeerimise algõppe teemadel mõtete vahetamine.

Alustamise tingimused: Õpetaja. Ei eeldata varasemat kokkupuudet programmeerimisega, küll aga aitab kaasa varasem kokkupuude mõne graafilise programmeerimiskeskkonnaga nagu näiteks Scratchiga. Oodatud on nii arvutiõpetajad kui ka teised. Kaasa peab võtma enda Androidi operatsioonisüsteemiga nutiseadme (näiteks Androidiga nutitelefon või tahvelarvuti).
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Arvestuse saamiseks tuleb sooritada positiivsele tulemusele kõik kodutööd ja sessioonide ajal toimuvatest tundidest osa võtta.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:
• oskab kasutada põhilisi programmeerimiskonstruktsioone programmeerimiskeskkonnas App Inventor.
• oskab kasutada App Inventori erinevaid võimalusi õpilastele huvitavate ülesannete (näiteks mängude programmeerimise) pakkumiseks;
• oskab planeerida ja läbi viia App Inventori põhist õpet huvi- ja koolitundides;
• on valmis teiste õpetajatega programmeerimise algõppe teemadel mõtteid vahetama;
• tunneb rõõmu programmeerimisega tegelemisest.

Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Väljatöötaja: Tartu Ülikool
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Koolitajad:
  • Tauno Palts (Tartu Ülikool)
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
I kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
II kontaktpäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli