Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel vaadatakse läbi digitaalsete õppematerjalide kvaliteedikriteeriumid ja analüüsitakse oma õppematerjali sellest lähtuvalt.
Toimumise aeg: 27.03.2017 - 23.05.2017
Maht: 39.00 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: 70 €

Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
 • Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Aivar Hiio, aivar.hiio@hitsa.ee
Toimumise koht
URL: http://www.eliademy.com
Lisainfo: Kõik osalejad peaksid looma endale konto Eliademy lehel, siis saame saata teile kutsed kursusega liitumiseks.
Vebinari link lisatakse paar päeva enne kursuse algust
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab analüüsida oma õppematerjale lähtuvalt digitaalse õppematerjali kvaliteedipõhimõtetest.
 • Parendab või loob digitaalse õppematerjali lähtuvalt analüüsi tulemustest.
 • Kaasab õppijaid õppematerjalide parendus- või arendusprotsessi.
 • Avalikustab ja jagab õppematerjali erinevates veebikeskkondades ja repositooriumites, määrates sobivaid kasutustingimusi ja litsentse.

Tulemuseks on õppematerjal, mis on avaldatud veebis ning sisaldab erinevaid meediume lähtuvalt vajadusest - tekst, pilt, video, esitlus jne.

Sihtgrupid: Õpetaja.
Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Anda juhiseid digitaalse õppematerjali parendamiseks, arendamiseks ja avaldamiseks kvaliteedipõhimõtest lähtuvalt.

Kursusel tagasisidestatakse ja antakse juhiseid, kuidas muuta oma õppematerjali õpilastele atraktiivsemaks, kasutades erinevaid töövahendeid ning meediume.
Sisu:

Koolitusel vaadatakse läbi digitaalsete õppematerjalide kvaliteedikriteeriumid ja analüüsitakse oma õppematerjali sellest lähtuvalt. Enesehindamise ja kaaslaste-juhendajate ning õpilaste abiga leitakse parenduskohad ning saadakse juhiseid, kuidas ja milliste töövahenditega saaks materjali arendada ja muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks. Kursus lõpeb oma materjali avaldamisega.

Õpisündmuse teemad:

Teemad:

 1. Sissejuhatus
 2. Digitaalsete õppematerjalide kriteeriumid
 3. Oma õppematerjali parendamine juhendaja, kaasõppijate ja õpilaste toel
 4. Õppematerjali avalikustamine ja jagamine
 5. Refleksioon

Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Kursusel osaleja on varasemalt loonud mõne digitaalse õppematerjali (sobivad ka slaidid, pdf õppematerjalid jm) ning on nende seast välja valinud materjali, mida saaks kasutada käesoleva koolituse raames.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Kursus on läbitud kui kõikide teemade juurde käivad ülesanded on esitatud ja refleksioon tehtud.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
veebiseminar - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisu: Link veebiseminaril osalemiseks edastatakse koolitusele registreerunutele.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse