eTwinning lasteaiaõpetajatele ja I kooliastme õpetajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kahepäevasel koolitusel tutvustame eTwinning programmi (www.etwinning.net) ja veebipõhiste õpiprojektide sidumist igapäevase õppetööga.
Toimumise aeg: 04.05.2017 - 05.05.2017
Maht: 12.00 akad/t
Osalejate arv: 20 kuni 40 osalejat
Hind osalejale: 80 €

Koolitus on  õpetajatele tasuta. Arve esitatakse, kui koolitusele registreerunu ei ilmu koolitusele või ei lõpeta koolitust.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Elo Allemann, Elo.Allemann@hitsa.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: ESTONIA Resort Hotel & Spa
Aadress: A.H.Tammsaare 4a/6 PäRNU PäRNU MAAKOND
URL: http://www.spaestonia.ee/resort/
Lisainfo: Majutus kahekohalistes tubades. Koolitusel osalevatele õpetajatele tasuta.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

1. annab hinnangu kaaskursuslase projektikavale (ISTE 1.d)
2. teab erinevaid koostööprojektide võimalusi, oskab koostada projektikava ja seda siduda projektiideega (ISTE 2.a)
3. oskab valida projektitööks erinevaid veebivahendeid (ISTE 3.a)
4. tunneb eTwinningu portaali ja oskab seal partnerit leida ning projekti sõlmida (ISTE 4.d)

Sihtgrupid: Õpetaja.
Lasteaiaõpetajad, I kooliastme õpetajad
Eesmärgid: Koolitusel anname ülevaate eTwinning portaali võimalustest koostööpartneri leidmiseks ning õpiprojekti läbiviimisel. Samuti arutame, kuidas integreerida veebipõhine projektitöö igapäevase õppetööga.
Sisu:

eTwinning on Euroopa õpetajate ametialane suhtlusvõrgustik, kus jagatakse õpetamiskunsti häid kogemusi, suheldakse kolleegidega, otsitakse mõttekaaslasi uute metoodikate ja õpetamisvõtete kasutamiseks, osaletakse koos oma õpilastega erisugustes õpiprojektides jne.
Alates sügisest 2014 on rahvusvahelise koostöö kõrval võimalik eTwinningu kaudu ka Eesti koolide omavaheline koostöö.
eTwinninguga on oodatud liituma kõik alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad.
Ootame, koolitusele õpetajaid, kes soovivad alustada rahvusvahelist projektitööd programmi eTwinning raames (www.etwinning.net) ning kes pole varem eTwinningu koolitustel osalenud.

Õpisündmuse teemad:

1. portaali www.etwinning.net kasutamine (partneriotsing, projekti sõlmimine, projektitöö administreerimine)
2. rahvusvahelise projektitöö integreerimine õppekavaga
3. näited eTwinning projektidest
4. veebipõhiseks koostööks sobivad vahendid.

Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Osalejatel palume kaasa võtta sülearvuti.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Tunnistus koolitusel osalemise kohta väljastatakse neile, kes on osalenud mõlemal koolituspäeval ja teinud koolituse käigus vajalikud praktilised tööd.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://www.etwinning.net
Märksõnad: eTwinning
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse