DigiMeister 2017: kätelkõnd

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kutseharidusele suunatud seminar, mille eesmärgiks on tutvustada võimalusi muutunud õpikäsituse ning digitehnoloogia sidumiseks, et toetada digipööret kutseõppeasutuses.
Toimumise aeg: 24.08.2017 - 24.08.2017
Maht: 7.00 akad/t
Osalejate arv: 75 kuni 260 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kerli Požogina, kerli.pozogina@hitsa.ee, tel: 58194149
Toimumise koht
Toimumise koht: Rakvere Ametikool
Aadress: Piiri 8 RAKVERE LINN 44316
URL: http://www.rak.ee/
Kirjeldus
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht, Haridusametnik
Haridusastmed: Kutseharidus
Sisu:

Digipööre ja muutunud õpikäsitus tähendavad õpetajate jaoks eelkõige valmisolekut olla mittekonventsionaalne. Digitehnoloogia rakendamine õppetöös teeb õpetajast nn „tagurpidi Antsu“, kes ei saa enam kõndida sisse tallatud rada, vaid peab pidevalt lahendama tehnoloogia kasutamisest tulenevaid ootamatuseid; kujundama õppeprotsessi loominguliselt muutes jooksvalt õpitegevuste sisu, esitust ja järjekorda. Seminari sisuks on praktilised töötoad, mille käigus tutvustatakse häid praktikaid digitehnoloogia kasutamisel.

Õppevorm: auditoorne
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm

Tagasi kalendrisse