LEGO Mindstorms EV3 I aste (algajatele)

Üldinfo:
Toimumise aeg: 06.06.2017 - 07.06.2017
Kontaktpäev:
  • Koolituspäev (06.06.2017 10:00 - 07.06.2017 16:00)
Maht: 14.00 akad/t (0.54 EAP)
Osalejate arv: 12 kuni 18 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 80 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Ramon Rantsus (MTÜ Robootika)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Toimumise koht
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618 Harju maakond
Kirjeldus
Sisu:

Kahepäevase koolituse raames antakse ülevaade LEGO Mindstorms robootikakomplektist, tutvustatakse selle andureid ja võimalusi. Praktilises osas uuritakse andurite tööd, rakendatakse saadud teadmisi lihtsamate ülesannete lahendamiseks  ja ka keerulisemates kombineeritud ülesannete lahendamiseks. Kogu õpitut katsetatakse Linnaläbimise ja FIRST LEGO League näidisülesannete läbi tegemisega, et mõista robotiga tehtavate loogikaülesannete terviklikkust teiste ainevaldkondadega ja innustada õpilasi.

Eesmärgid: Koolituse läbinu oskab kasutada LEGO Mindstorms EV3 robotit õppetöös.
Sihtgrupp vabatekstina: Algklasside ja põhikooli õpetajad, huvijuhid, haridustehnoloogid ja robootikaringide läbiviijad.
Õpisündmuse teemad:

Koolitusel tutvutakse kõikide LEGO Mindstorms EV3 anduritega. Antakse praktiline kogemus ekraani kasutamisel. Tutvutakse enamuse programmeerimiskeskkonnas kasutatavate plokkidega ja kasutatakse neid keerukamates praktilistes ülesannetes. Õpitu kinnistamiseks ja andurite kombineeritud tegevuseks kasutatakse Linnaläbimise ja FIRST LEGO League õppeväljakuid.

Alustamise tingimused: Eelduseks on arvuti kasutamise oskus, eelnev kokkupuude robootikaga ei ole oluline!
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

koolituspäevad tuleb läbida täismahus

Õpiväljundid:

Koolituse läbinud tunneb LEGO Mindstorms EV3 roboti andureid ja võimalusi. Oskab iseseisvalt robotit kasutades lahendada etteantud ülesandeid. Oskab lugeda etteantud programmikoodi ja vajadusel seda täiendada. Samuti teab võimalustest robotit kasutada nii tunnis kui ka tunnivälises tegevuses.

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.06.2017 10:00 - 07.06.2017 16:00
Koolitajad: Ramon Rantsus
Aadress: Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse