Registreerumine:

Väärtuspõhise ja õppijakeskse haridusasutuse juhtimine. II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid), 24.01.2018 - 18.04.2018

Õppekava üldine eesmärk on tõsta programmi läbinud koolijuhtide arusaamu ja teadlikkust väärtuspõhiselt juhitud haridusasutuse mõjust indiviidile, organisatsioonile ning ühiskonnale tervikuna.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada. Kui ametit ei ole rippmenüüs, vali väärtuseks "Muu", et see sisestada.
Kui Sa ei tasu osalemise eest ise, saadetakse teavitus registreerimise kohta (haridus)asutuse juhile. Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada.
Sinu andmed
Tööandja info