Kaasava kunstiõppe täienduskoolitus Eesti Kunstiakadeemias

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Praktiline, kaasava kunstiõppe alane koolitus kunstiõpetajale üldhariduskoolis. Koolitajad: Soome kaasava kunstiõppe eestvedajad ja kunstiõpetajad Mari Salonen ja Minna Haverinen. Koolitus tõlgitakse.
Toimumise aeg: 01.08.2017 - 04.08.2017
Maht: 52.00 akad/t
Osalejate arv: 20 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Eesti Kunstiakadeemia
Kontaktisik: Kristiina Krabi-Klanberg, kristiina.krabi@artun.ee
Õpisündmuse veebilink: http://www.artun.ee/kaasava-kunstio...
Toimumise koht
Toimumise koht: Eesti Kunstiakadeemia
Aadress: Estona pst 7 TALLINN 10143
Kirjeldus
Õpiväljundid: Koolituse tulemusel õppija:
- on kogenud erinevaid lähenemisi kunstiõppes, et toetada HEV õppijat nii eraldi kui kaasavas õppegrupis;
- on teadlik HEV õppijate eripäradest, tunnustest ja vajadustest;
- on loonud kaasava kunstiõppe portfoolio;
- on kaasavat kunstiõpet väärtustava hoiakuga.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Kunstiõpetaja üldharidussüsteemis
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse tulemusel õppija:
- on kogenud erinevaid lähenemisi kunstiõppes, et toetada HEV õppijat nii eraldi kui kaasavas õppegrupis;
- on teadlik HEV õppijate eripäradest, tunnustest ja vajadustest;
- on loonud kaasava kunstiõppe portfoolio;
- on kaasavat kunstiõpet väärtustava hoiakuga.
Sisu:

Koolituse sisuks on õppimine läbi kogemuse ja selle mõtestamise. Koos kogetakse erinevaid kaasava kunstiõppe lähenemisi, seda ka muuseumikeskkonnas.

Õpisündmuse teemad:

Kunstiõpetaja roll kaasavas hariduses. HEV õppija eripärad ja tunnused.

Lähenemised ja metoodika kunstiõppe diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks.

Kaasav kunstiõpe muuseumis ja õppekäik kunstimuuseumisse.

Loovpraktika ja kaasava kunstiõppe praktika.

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus toimub Viljandi kunstikoolis, Posti 11, Viljandi
Alustamise tingimused: - Kuulumine sihtgruppi.
Koolitusele kandideerimiseks palume saata aadressil: kristiina.krabi@artun.ee
- motivatsioonikiri, kus avate miks soovite koolitusel osaleda, mis on teie ootused koolitusele ja küsimused, millele soovite koolituse käigus vastust otsida (võib ka lisada konkreetseid juhtumeid, mida soovite käsitleda) ning majutuse soov;
- lühike CV, millest tuleb välja teie nimi isikukood, kontaktandmed, haridus- ning kutsetee (kunsti)õpetajana.

Registreerimine kestab seni, kuni grupp on täitunud (tingimuseks, et osaleja vastab sihtgruile). Osalejate arv on piiratud.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolituse lõpetamise eeldus: Õppeprogrammi läbimine (vähemalt 90%) ning sooritatud arvestustöö, milleks on koolituse tulemusel valmiv kaasava kunstiõppe portfoolio.

Väljastatav dokument: Eesti Kunstiakadeemia täienduskoolituse tunnistus

Õppematerjalide loend: Õppematerjalid jagatakse kohapeal.
Õppekavarühm: Aineõpetajate koolitus
Märksõnad: Kunstiõpetaja, erivajadusega õppija
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse