Targalt internetis I kooliastme klassijuhatajatele ja lasteaiaõpetajatele

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Antud e-kursus on loodud lasteaiaõpetajatele ning I kooliastme õpetajatele, et paremini mõista võimalusi, mida tänapäeva tehnoloogia ja laste huvi selle vastu meile pakub.
Toimumise aeg: 06.04.2015 - 17.05.2015
Kontaktpäev:
  • Veebipõhine koolitus (03.05.2015 12:00 - 03.05.2015 13:00)
Maht: 26.00 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 30 osalejat
Hind osalejale: 32 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Piret Seepa (Tallinna Laagna Gümnaasium)
  • Heily Epro-Volmer (Harkujärve Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse veebilink: https://moodle.hitsa.ee/course/view.php?id=10644
Toimumise koht
Lisainfo: Kontaktundi ei toimu. Veebipõhine veebinar toimub siis, kui kursus on läbitud. Veebinaril tuleks tutvustada oma valminud lõputööd.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

kursuse lõppedes on õppija omandanud teadmised ja oskused oma õpilaste edukaks juhendamiseks internetiohutust puudutavates küsimustes.

Sihtgrupid: Õpetaja.
I kooliastme õpetajad, klassijuhatajad,lasteaiaõpetajad, lasteaia õppejuhid
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Tõsta õpetajate teadlikkust e-ohutusest ja jagada teavet, kuidas oma õpilasi probleemide ilmnemisel kõige paremini juhendada
Sisu:

Antud e-kursus on loodud lasteaiaõpetajatele ning I kooliastme õpetajatele, et paremini mõista võimalusi, mida tänapäeva tehnoloogia ja laste huvi selle vastu meile pakub, kuidas seda hariduslikel eesmärkidel rühmas või klassiruumis kasutada; Lisaks vaadatakse üle võimalikud ohud, millega lasteaia- ja kooli esimestes klassides õppivad lapsed enamasti silmitsi seisavad. Kindlasti annab kursusel osalemine õpetajale teadmisi, kuidas erinevates probleemolukordades käituda ning mida ette võtta.

Õpisündmuse teemad:

E-ohutuse alasest olukorrast Eestis ja mujal; Laps netis: keskkonnad,probleemolukorrad ja nende lahednamine; nutiseadmed -kuidas neid koolikekskkonnas kõige mõistlikumalt kasutada; meie klassi veebireeglid -viisakus, sõbralikkus, privaatsus ja väärtushinnangute kujundamine; Ohud netis -mida ja kuidas nendest lastele rääkida; Nett on lahe - kasulikud lingid, äpid,jne

Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: baasteadmised arvuti ja interneti kasutamisest; kursusel osalemiseks vajab õpilane mikrofoni ning kõlareid.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

kõikide kodutööde õigeaegne esitamine, osalemine webinaridel (2 tk), aktiivne osalemine kursuse foorumis, osalemine ja oma projekti esitlemine.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Märksõnad: internet, internetiohutus, eOhutus, e-ohutus,
Väljatöötaja: HITSA
Veebipõhine koolitus - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.05.2015 12:00 - 03.05.2015 13:00
Koolitajad: Piret Seepa (Tallinna Laagna Gümnaasium), Heily Epro-Volmer (Harkujärve Põhikool)
Lisainfo: Kontaktundi ei toimu. Veebipõhine veebinar toimub siis, kui kursus on läbitud. Veebinaril tuleks tutvustada oma valminud lõputööd.

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse