Ühistöö vahendid

Üldinfo:
Toimumise aeg: 18.09.2017 - 05.11.2017
Maht: 31.00 akad/t (1.19 EAP)
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Hind osalejale: 45 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse veebilink: http://bit.ly/yhistoo10
Toimumise koht
URL: http://bit.ly/yhistoo10
Lisainfo: Koolitus on veebipõhine ja toimub keskkonnas koolielu.ee
Kirjeldus
Sisu:

Ühistööoskus on digiajastul üks võtmeoskustest, mida koolis praegu paraku arendatakse liiga vähe. Samas on olemas hulk veebivahendeid, mis annavad hea võimaluse ühistööd teha nii õpetajatel omavahel kui ka õpilastel. Käesoleva kursuse käigus tutvutakse erinevate ühistöövahenditega, millega saab koos kirjutada, joonistada ja palju muud põnevat koos luua. Kõike õpitut saab õpetaja kohe õpilastega ka arvutiklassis järele proovida.

Eesmärgid: Tutvuda rühmatöö metoodikaga, õppida kasutama veebipõhiseid ajurünnaku vahendeid, õppida kasutama erinevaid ühiskirjutamise ja -joonistamise vahendeid, tutvuda autoriõigustega.
Sihtgrupp vabatekstina: üldhariduskoolide õpetajad, klassijuhatajad, huvijuhid, ringijuhid, õppealajuhatajad, lasteaiaõpetajad.
Õpisündmuse teemad:
  • rühmatöö metoodika
  • rühmade loomiseks ning ühistööks sobivad veebipõhised töövahendid ja keskkonnad
  • rühmatöö toetamine ja hindamine
Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit. Viimasel nädalal veebikonverentsil osalemiseks vajalikud kõrvaklapid ja mikrofon.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Kursusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud vähemalt 90% ulatuses kursuse kodustest töödest.

Õpiväljundid: Kursuse lõpetaja tunneb rühmatöö metoodikaid, kasutab veebipõhiseid ajurünnaku vahendeid, kasutab erinevaid ühiskirjutamise ja -joonistamise vahendeid, teab autoriõiguseid.

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppevorm: veebipõhine
Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog, õppejuht, haridusametnik
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse