Registreerumine:

Targad elektroonilised (Makey Makey, LittleBits, Philips Hue) ja robootilised vidinad (Bee-Bot, Ozobot, Edison), 15.11.2017 - 15.11.2017

Tarkade vidinate koolitus on suunatud alushariduse-,klassi- ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad lõimida STEM (Sience, Tehnology, Engineering, Mathematics) teadmiste edasiandmise esimese ja teise kooliastme ainekavapõhisesse õppesse.

Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada. Kui ametit ei ole rippmenüüs, vali väärtuseks "Muu", et see sisestada.
Kui Sa ei tasu osalemise eest ise, saadetakse teavitus registreerimise kohta (haridus)asutuse juhile. Tähelepanu! Kui Sinu asutust ei ole asutuse rippmenüüs, vali sinna väärtuseks "Muu" (rippmenüüs viimasena), siis tekib võimalus asutuse nime täpsustada.
Sinu andmed
Tööandja info

Osalemise eest tasumine:

Tagasi õpisündmuse juurde