Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolituse tulemusel oskab õpetaja lõimida tuleohutuse õpet oma õppeainesse ning arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning tuleohtlikus olukorras käitumisel.
Toimumise aeg: 23.04.2018 - 23.04.2018
Kontaktpäev:
 • Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus (23.04.2018 09:30 - 23.04.2018 16:30)
Maht: 12.00 akad/t
 • Auditoorne: 7 akad/t
 • Praktiline: 0 akad/t
 • Iseseisev töö: 5 akad/t
Osalejate arv: 19 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Koolitajad:
 • Stella Polikarpus (Sisekaitseakadeemia)
  Sisekaitseakadeemia Päästekolledži lektor ja Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste doktorant. Tegevusvaldkonnad: tähenduslik õppimine ja õpetamine, kemikaaliohutus, keemiapääste, ajakriitilises olukorras otsuste vastuvõtmise koolitamine, e-õpe.
 • Kadi Luht (Sisekaitseakadeemia)
  Töötanud kümme aastat Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis, kus peamised tööülesanded on: õppetöö läbi viimine kutse- ja tasemeõppes (tuleohutus, ennetus ja inseneriained) rakedusuuringute juhtimine ning läbi viimine päästealal täienduskoolituste läbi viimine. On omistatud Tuleohutusekspert, tase 6 ja Täiskasvanute koolitaja, tase 6 kutsed. Õpib Tartu Ülikooli haridusteaduste doktoriõppes.
Korraldav asutus: Sisekaitseakadeemia
Kontaktisik: Külliki Tamm, kylliki.tamm@sisekaitse.ee
Õpisündmuse veebilink: https://www.sisekaitse.ee/et/t%C3%A...
Toimumise koht
Toimumise koht: Lasnamäe Päästekomando
Aadress: Osmussaare tn 2 TALLINN Harju maakond
URL: https://www.google.ee/maps/place/La...
Kirjeldus
Õpiväljundid: Koolituse läbinu:
 • Arendab õppijates oskust analüüsida tuleõnnetuste tekke põhjuseid ja kriitilise tähtsusega õnnetuse etappide sisu;
 • arendab õppijate individuaalseid oskuseid ja teadmisi tuleõnnetuste ära hoidmisel, neile reageerimisel ning õnnetuse tagajärgede leevendamisel;
 • rakendab oma õppeaines läbi ohutusõppe rühmatööd ja IKT vahendeid turvalisema kogukonna loomisel.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse läbinul on teadmised ja oskused, kuidas oma aine õpetamise kaudu arendada õppijates enda ja kaaskodanike teadlikkust oma turvalisuse tagamisel ning tuleohtlikus olukorras käitumisel.
Sisu: Koolitusel käsitletavad teemad:
 • Ennetustöö metoodikad ning käitumise muutmise mudelid;
 • tuleohutuse õppe lõimimine aineõppesse;
 • tuleõnnetuste statistika;
 • riskeeriv käitumine, mis võib põhjustada tuleõnnetuse;
 • tuleõnnetusest teavitamine ning hädaabikõnede menetlemine;
 • tuleõnnetusele reageerimine nii kodaniku kui ametkonna vaatest;
 • tuleõnnetuse mehaanika;
 • tuleõnnetuse dokumenteerimine;
 • kriisikommunikatsioon.
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Auditoorne töö toimub õppeklassis, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega. Osana õppetööst on õppekäik Häirekeskusesse ning päästekomandosse.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolitus loetakse läbinuks kui on osaletud vähemalt 80% õppetööst. Koolituse läbinule väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Kõrgharidus, teadmised ohutusõppest ja Häirekeskuse ning Päästeameti tööst.}
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Õpetajate tuleohutusalane täienduskoolitus - Üldinfo
Toimumise aeg: 23.04.2018 09:30 - 23.04.2018 16:30
Koolitajad: Stella Polikarpus (Sisekaitseakadeemia), Kadi Luht (Sisekaitseakadeemia)
Aadress: Osmussaare tn 2 TALLINN Harju maakond
URL: https://www.google.ee/maps/place/Lasnam%...

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.30 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 12.00 Koolitus
12.00 - 12.45 Lõuna
12.45 - 14.30 Koolitus
14.30 - 15.00 Kohvipaus
15.00 - 16.30 Koolitus

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse