LEGO Mindstorms EV3 algkoolitus. Teadustegevuste ja robotidisaini tegevuspakettide tutvustus

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Teadustegevuste ja robotidisaini tegevuspakettide eesmärk on toetada füüsika- ja matemaatikaõpetajaid LEGO robootikakomplektist ehitatud mudelitega teaduskatsete läbiviimisel ning õpilaste robotiehitusoskuste arendamisel.
Toimumise aeg: 14.05.2015 - 15.05.2015
Maht: 11.96 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 75 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Janika Leoste (Tallinna Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Õpisündmuse veebilink: http://www.e-ope.ee/repositoorium/otsing?@=8q5s#euni_repository_10895
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA NUTIklassis
Aadress: Akadeemia tee 21/1 (IV korrus) TALLINN TALLINN HARJU MAAKOND
URL: http://www.innovatsioonikeskus.ee/e...
Lisainfo: Koolituse toimumise aeg: 10:00-16:00.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu saab tunneb EV3 robootikakomplekti võimalusi õppetöös, oskab lugeda lihtsaid EV3 programmikoode ning saab aru robotiehituse algpõhimõtetest ning anduritest. Samuti oskab läbinu hinnata tegevuspakettide ja täiendavate andurite soetamise vajalikkust oma õppeasutusse.

Sihtgrupid: Õpetaja.
LEGO Mindstorms EV3 komplekte kasutavate või kasutusele võtta plaanivate õppeasutuste 4.-11. klassi aine- ja informaatikaõpetajad. Teadustegevuste pakett sobib füüsika- ja matemaatikaõpetajatele.
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: LEGO Mindstorms EV3 algkoolituse (esimene päeav) eesmärk on luua võimalused ja toetada õpetajate vajalike oskuste ning teadmiste kujunemist LEGO Mindstorms EV3 tööpõhimõtete ja andurite kasutamisel. Teadustegevuste ja robotidisaini tegevuspakettide koolituse (teine päev) eesmärk on toetada füüsika- ja matemaatikaõpetajaid LEGO robootikakomplektist ehitatud mudelitega teaduskatsete läbiviimisel ning õpilaste robotiehitusoskuste arendamisel.
Sisu:

Kahepäevane koolitus on suunatud 10-19 aastaste laste õpetajatele (tasuta) ja huviringide juhendajatele (tasu eest), kes soovivad mitmekesistada keemia, matemaatika, füüsika, teadusõppe ja infotehnoloogiaõppe tunde. Robootika on valdkond, millega tegelemine käsitleb ja arendab STEM (Sience, Tehnology, Engineering, Mathematics) teadmisi.

Koolituse praktilises pooles koostatakse LEGO mindstorms EV3 robootikakomplektist juhendite järgi koos pinginaabriga mitmeid robootilisi autonoomselt toimivaid mudeleid. Enne robotiehitusega alustamist katsetatakse läbi kõik andurid ning luuakse näidiste põhjal lihtsaid programme, mis demonstreerivad nende toimimist. Kuna robot vajab toimimiseks programmi, siis on koolitusel oluline rõhk ka programmeerimisel. Piltprogrammeerimine on lihtne ning kartlikumad algajad saavad vajadusel kasutada ka näidisprogramme.
Koolituse teoreetilises osas tutvutakse LEGO mindstorms EV3 robootikakomplekti ja vastavate tegevuspakettide õpetajajuhendite ning tundide sisukirjeldusega.

Vaata koolitust tutvustavat videotreilerit: http://bit.ly/1OV54xI

Õpisündmuse teemad:

Koolitus koosneb kahest eraldi läbitavast päevast.
Esimesel koolituspäeval tutvutakse läbi praktiliste programmeerimisülesannete kõikide EV3 anduritega, ehitatakse autonoomselt toimiv baasrobot ja programmeeritakse see liikuma vastavalt anduritelt saadud sisendinfole.
Teise koolituspäeva esimeses osas viiakse läbi teaduskatse koos eksperimendiroboti ehitusega: konvektsiooni uurimine koos katseandmete reaalajas salvestamisega (EV3 teadustegevuste pakett sisaldab kokku 14 eksperimenti). Päeva teises osas keskendutakse roboti ehitamise võtmeküsimustele (roboti disaini tegevuspakett, mis sisaldab 31 ehitusideed), õpitakse mõõtma roboti läbitavat teepikkust ja kiirust, ehitatakse ise väljamõeldud jalgadel liikuv putukas, roomikutel liikuv tank.
Koolitusel kasutatavad slaidid on allalaetavad http://bit.ly/1AOuURJ ja sobivad ka iseõppematerjaliks.

Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Esimese päeva läbimiseks ei ole algteadmisi robootikast vaja, kasuks tuleb kokkupuude robootika ja programmeerimisega. Teise päeva läbimise eelduseks on algteadmised robootikas või esimese koolituspäeva läbimine.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolituspäev tuleb läbida täismahus. Erandkorras on võimalik esimene päev läbida kaugõppena, kui on olemas EV3 robootikakomplekt koos täiendavate anduritega (koolitajale vastamine toimub enne teise päeva õppetöö algust).

Dokumendi tüüp: Tunnistus

Tagasi kalendrisse