IKT ja loovus lasteaias

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursusel tutvutakse lasteaialastele sobivate ja õppekavaga seotud arvutisse laetavate ja veebipõhiste programmidega.
Toimumise aeg: 06.10.2014 - 02.11.2014
Maht: 16.00 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 20 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Anu Peri ()
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Õpisündmuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/361952/ikt-ja-loovus-lasteaias-5
Toimumise koht
Lisainfo: Koolitus toimub haridusportaalis Koolielu http://koolielu.ee/. Registreeri end vajadusel portaali kasutajaks ning liitu kogukonnaga.
Kirjeldus
Õpiväljundid:

• rakendab digivahendite abil õppijate loovust ja innovatsiooni toetavaid meetodeid (ISTE 1.a. )
• teab, kust otsida õppetööks sobivaid õppemänge, videoid (ISTE 2.a., ISTE 2.c);
• oskab kasutada vähemalt ühte keskkonda fotoesitluse ja rääkiva pildi loomiseks ja avaldamiseks (ISTE 2.a., ISTE 1.a.);
• kasutab sobivaid töövahendeid enda vajadustest lähtuvalt (ISTE 2.a., ISTE 3.a);
• on teadlik autoriõigustest ja järgib neid pildifaile kasutades, fotoesitlusi luues ning teistega jagades (ISTE 4.a.)

Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog.
Lasteaiaõpetajad, klassiõpetajad, eelkooliõpetajad.
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: a. Tutvuda lasteaiale sobivate arendavate mänguprogrammide ning keskkondadega
b. Õppida kasutama lihtsaid joonistusprogramme.
c. Tutvuda autoriõigustega.
d. Tutvuda vabavaraliste pildikogudega.
e. Õppida looma fotoesitlust ning „rääkivat“ pilti.
f. Õppida looma puslesid.
g. Leida võimalusi, kuidas kasutada õppetöös animatsioone ja videoid.
h. Toetada ja julgustada õpetajat kasutama IKT vahendeid laste loovuse arendamisel.
Sisu:

Kursusel tutvutakse lasteaialastele sobivate ja õppekavaga seotud arvutisse laetavate ja veebipõhiste programmidega. Koolituse käigus saadakse mõtteid, kuidas IKT vahendeid lasteaias kasutada, et õppimine oleks lastele põnev ja sisukas.

Õpisündmuse teemad:

• arvutisse laetavad ja veebipõhised õppemängud (Sebran, MiniSebran, GCompris)
• joonistamisprogrammid ja nende kasutamine õppetöös (Drawing for Children, TuxPaint)
• fotoesitluste ja rääkivate piltide loomine (PhotoStory3, Fotobabble).
• videode ja animatsioonide leidmine ja kasutamine
• puslede loomine

Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, võimalusel mikrofoni.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Kursusel osaleja lõpetab kursuse, kui ta on ära teinud ja esitanud kõik kodused tööd (kogemuste kirjeldused, kasutamisvõimaluste väljatoomine, joonistamine veebis, fotoesitluse ja rääkiva pildi loomine, puslede loomine ja videote kasutamine õppetöös).

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse