Tutvumine programmiga MSW Logo II

Üldinfo:
Toimumise aeg: 16.11.2014 - 14.12.2014
Maht: 26.00 akad/t (1.00 EAP)
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 32 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Kristi Rahn (Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Õpisündmuse veebilink: http://koolielu.ee/groups/profile/362669/msw-logo-ii
Kirjeldus
Sisu:

Koolitusel osalejad jätkavad tutvumist programmiga MSW Logo. See programmeerimiskeel sobib oma lihtsuses kasutamiseks ka nooremate õpilastega. Programmiga MSW Logo sooritatakse keerulisemaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis panevad õpilasi analüütiliselt mõtlema ning õpetavad neid nägema põhjuse ja tagajärje vahelist seost. MSW Logo sobib õppekeeleks enne päris programmeerimise juurde asumist.

Eesmärgid: Jätkata tutvumist programmeerimiskeele MSW Logo võimalustega ja sellega seotud olulisemate mõistetega.
Anda praktilisi ülesandeid, mida saab kasutada loogika ja süsteemse mõtlemise arendamiseks.
Toetada õpetajaid õpilaste programmeerimisega tegelema suunamisel.
Sihtgrupp vabatekstina: Klassiõpetajad, kes on läbinud koolituse “Tutvumine programmiga MSW Logo I”, ning teised õpetajad, kes soovivad õppetundides programmi kasutada ja kes on keskmisest parema arvutikasutuse oskusega.
Õpisündmuse teemad:

MSW Logo programmeerimiskeelega tutvumise jätkamine
Kilpkonnagraafika
Keerulisemate käsuridade ja tsüklite sisestamine

Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Kursusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud vähemalt 90 % ulatuses kursuse kodustest töödest.

Õpiväljundid:

oskab programmis MSW Logo sisestada õpitud keerulisemaid käske ja käsuridasid (ISTE 2.a., ISTE 2.c);
teab õpitud mõisteid ja kasutab neid õpilaste juhendamisel (ISTE 1.a., ISTE 2.b.);
rakendab õpitut uues situatsioonis loovalt (ISTE 1.b., ISTE 3.b., ISTE 3.a.).

Õppevorm: veebipõhine
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus

Tagasi kalendrisse