Personalijuhtimine haridusasutuses. Meistriklass (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Üldinfo:
Toimumise aeg: 25.04.2017 - 06.06.2017
Maht: 48.50 akad/t (1.87 EAP)
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
Kirjeldus
Sisu:

Koolitaja: Mari Nõmm

Eesmärgid: Koolituse eesmärk on haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni teostamiseks tööandjabrändi ja talendijuhtimise kujundamine ja rakendamine
Sihtgrupp vabatekstina: Staažikad juhid, kellel on olemas nii baas- kui kesktaseme teadmised personalijuhtimisest aga kes vajab lisateadmisi talendijuhtimisest koolis ning lisatuge ja teadmisi professionaalse õpikogukonna algatmisest ja toetamisest
Õpisündmuse teemad:

  • talendijuhtimine – mis, miks, kuidas
  • tööandjabränd ja tööandja väärtus-pakkumine – mis, miks ja kuidas?
  • organisatsiooni töötajate terviklik ja ühtne arendamine (õppiv organisatsioon, professionaalne õpikogukond, coaching)
Alustamise tingimused: Osalemine vähemalt 90% auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde tegemine
Õpiväljundid:

Koolituse tulemusel osaleja: 

  • teab kuidas oma organisatsioonis käivitada ning eest vedada talendijuhtimist
  • mõistab tööandjabrändi kasulikkust ja suudab veenvalt turundada väärtuspakkumist 
  • oskab rakendada coachingut töötajate arengu toetamiseks 
  • mõistab professionaalse õpikogukonna loomise vajalikkust kui õppiva ja areneva organisatsiooni ühte alustala 

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Haridusastmed: Alusharidus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.04.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t | 0.31 EAP

Vaata vähem

2.-3. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 16.05.2017 - 17.05.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad/t | 0.62 EAP

Vaata vähem

4. koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 06.06.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t | 0.31 EAP

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse