Personalijuhtimine haridusasutuses. II tase (koolieelsete lasteasutuste juhid)

Üldinfo:
Toimumise aeg: 22.08.2017 - 10.10.2017
Maht: 48.50 akad/t (1.87 EAP)
Osalejate arv: 18 kuni 20 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/et/kontakt
Kirjeldus
Sisu:

Koolitaja: Mari Nõmm

Eesmärgid: Õppekava eesmärk on osalejate arenguvajadust arvestades personalijuhtimisalaste kompetentside arendamine eesmärgiga teadlikult kujundada ja oskuslikult rakendada personalijuhtimist haridusasutuse pedagoogilise kontseptsiooni teostamisel.
Sihtgrupp vabatekstina: Juhid, kellel on olemas baasteadmised personalijuhtimisest aga vajavad lisateadmis ja oskusi personaliplaneerimisest ja töötajate professionaalse arengu süsteemsest toetamisest
Õpisündmuse teemad:
  • Personalipoliitika olemus ja kujunemine
  • personali planeerimine, värbamine ja valik
  • motiveeriva töökeskkonna kujundamine, tasustamine ja palgasüsteemi loomine
  • tulemuslikkuse juhtimine, töötajate arendamine, karjäärijuhtimine ja vestlused


Praktikaklass: osaleja organisatsiooni personalipoliitika ja personalijuhtimise süsteemid


Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine vähemalt 90% auditoorses õppetöös ja iseseisvate tööde tegemine

Õpiväljundid:
  • mõistab tervikliku ja läbimõeldud personalijuhtimise olulisust oma organisatsiooni kontekstis (sh personaliplaneerimine, värbamine ja valik, süsteemne arengu toetamine, väljajuhatamine, koostöövestlused jne) ning rakendab saadud teadmisi oma organisatsioonis
  • oskab luua lähtuvalt oma organisatsiooni eripärast motivatsioonisüsteemi (töötasu palgaskaalad, palgakahvlid jne)
  • on saanud juurde teadmisi töötasu teemal (sh kogutasu kontseptsioon, palgaläbirääkimised ja palga kokkulepete sõlmimine, kollektiivleping)
  • töötab välja töötajate hindamismudeli ning alustab selle rakendamist oma organisatsioonis 
  • on saanud juurde teadmisi karjääri planeerimisest, väljajuhatamisest ning lahkumisvestlustest 

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Haridusastmed: Alusharidus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. õppepäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.08.2017 - 22.08.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t | 0.31 EAP

Vaata vähem

2.-3. õppepäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.09.2017 - 13.09.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 16.00 akad/t | 0.62 EAP

Vaata vähem

4. õppepäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 10.10.2017 - 10.10.2017
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Salme 1 a TARTU Tartu maakond
URL: http://www.ht.ut.ee/...

Vaata detailset infot

Sisu: Päevakava:
9.45- 10.00 kohvipaus
10.00- 12.00 õppetöö
12.00- 12.30 lõuna
12.30- 14.30 õppetöö
14.30- 14.45 kohvipaus
14.45- 16.45 õppetöö
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: haridusasutuse juht
Maht: 8.00 akad/t | 0.31 EAP

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse