LEGO Mindstorms EV3 robotkatsed loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) ainetes

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele on suunatud õpetajatele, kes tahavad oma põhikooli või gümnaasiumi loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) aineid muuta põnevamaks läbi robotkatsete!
Toimumise aeg: 03.04.2017 - 04.04.2017
Maht: 31.00 akad/t
 • Auditoorne: 14 akad/t
 • Praktiline: 14 akad/t
 • Iseseisev töö: 3 akad/t
Osalejate arv: 10 kuni 14 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 180 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Heilo Altin (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrinkiilaspaa@gmail.com
Toimumise koht
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618
Lisainfo: Akadeemia tee 21/1, IV korrus, täpne juhis: https://www.innovatsioonikeskus.ee/et/nutiklass
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpetaja võtab ükskõik millise sama seeria töölehe ning kasutama seda koolitunnis õige metoodika alusel demonstreerimaks ainega seotud teema valdkonda.

Sihtgrupid: Õpetaja.
Põhikooli ja gümnaasiumiastme loodus-, keemia-, füüsika- ja matemaatikaõpetajad.
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele arusaam, kuidas olemasolevate töölehtede baasil kasutada roboteid ainetöös. Koolituse tulemusena saab õpetaja valida, milliseid õppematerjale kasutada ning oskab neid rakendada sõltumata sellest, kas ta on selle töölehe koolitusel läbinud või mitte. Ühe eksperimendi läbiviimiseks on arvestatud üks koolitund.
Sisu:

LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele on suunatud õpetajatele, kes tahavad oma põhikooli või gümnaasiumi LTT aineid muuta põnevamaks läbi robotkatsete! Mõned katsed ei vaja isegi arvutit ega programmeerimist, robotid on eelprogrammeeritud ning kasutatakse eksperimentides kui vahendit.
Koolituse sisuks on eksperimentide järgi proovimine ning avastamine uurimusliku õppe meetodil. Kahe päeva jooksul läbitakse kuni 22 sisukat eksperimenti ning tuletatakse meelde põhitõed Newtoni II seadusest kuni sirge võrranditeni. 

Õpisündmuse teemad:

10 põhikooli LTT ainevaldkondi toetavat eksperimenti:

 • Loodusõpetuse plokk (Roboti sõidupikkusehindamine, Roboti kiiruse hindamine, Roboti mehhaanilise töö arvutamine)
 • Füüsika plokk (Valguse peegeldumine, Kineetilineja potentsiaalne energia)
 • Keemia plokk (Akvaarium, Lahuse hägusus)
 • Matemaatika plokk (Graafiku lugemine, Saadarobot teele, Saada robot punkti x,y)

12 gümnaasiumi LTT ainevaldkondi toetavat eksperimenti:

 • Füüsika plokk (Kiirenduse leidmine, Newton II, Trossitõmbejõud, Nurkkiirus, Impulss, Pendel, Hõõrdejõud)
 • Keemia plokk (Hapnik klassiruumis)
 • Matemaatika plokk (Sin-Cos, Vektorarvutused, Sirgevõrrand, Õige nurga leidmine)

Õppematerjalid on välja töötatud MTÜ Robootika poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: Oskus programmeerida robotit algtasemel graafilises keskkonnas. Eelteadmised valdkonnast ning ainest.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Läbitud on vähemalt 16 eksperimenti.

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: kombineeritud

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse