MOOC - miks, kellele ja kuidas?

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Mis on MOOC - Massive Open Online Course?
Toimumise aeg: 27.03.2017 - 07.05.2017
Maht: 52.00 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 25 osalejat
Hind osalejale: 100 €

Koolitusel osalemine on tasuta vaid kõrgkoolis töötavale õppejõule või haridustehnoloogile. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. 
Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve (summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks) esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui 7 päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest 

Koolitajad:
 • Triin Marandi (Tartu Ülikool)
 • Lehti Pilt (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Esta Pilt, Esta.pilt@ut.ee, tel: 5228028
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikool
Aadress: Ülikooli tn 18, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond 50090
URL: https://moodle.ut.ee
Lisainfo: täielikult veebipõhine koolitus Tartu Ülikooli Moodle´i keskkonnas
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpiväljundite saavutamine.

Sihtgrupid: Haridustehnoloog, Õppejuht.
Õppejõud ja haridustehnoloogid jt, kes on huvitatud MOOCide loomisest
Haridusastmed: Kõrgharidus
Eesmärgid: Eesmärgiks on anda ülevaade MOOCide loomise ja läbiviimise põhimõtetest.
Sisu:

Koolituse läbimise järel osaleja

 • teab, mis on MOOC ja mille poolest see erineb tavalisest e-kursusest;
 • oskab planeerida oma MOOCi loomist;
 • teab MOOCi loomise organisatoorseid ja tehnilisi võimalusi;
 • tunneb MOOCi õppematerjalide loomise põhimõtteid ja oskab neid rakendada;
 • valib MOOCi jaoks sobivad hindamise ja tagasiside andmise meetodid
Õpisündmuse teemad:
 • Mis on MOOC? MOOCide loomise eesmärgid. Näited MOOCidest.
 • MOOCide loomise ja läbiviimise korralduslikud aspektid.
 • MOOCide loomise kavandamine.
 • Meeskonnatöö MOOCide loomisel ja läbiviimisel.
 • MOOCide õppematerjalide (sh videod) loomise põhimõtted ja võimalused.
 • Hindamine ja tagasiside andmine MOOCide läbiviimisel.
 • Autoriõiguste järgimine ja MOOCi kasutustingimused.
 • Tagasiside küsimine osalejatelt ja MOOCide parandamine vastavalt saadud tagasisidele.
Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Osaleja on varem loonud e-toega kursuse ja kasutanud seda õppetöö läbiviimiseks.
Hea arvuti- ja internetikasutusoskus ning juurdepääs internetiühendusega arvutile vähemalt 2-3 korda nädalas.
Eelistatud on need osalejad, kes hakkavad MOOCi välja töötama.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Kohustuslike ülesannete sooritamine

Väljatöötaja: Tartu Ülikool
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse