Makey Makey

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus on mõeldud koolieelse lasteasutuse õpetajatele, kes soovivad õppetöös kasutada uusi ja kaasaegseid vahendeid ning muuta õppetöö läbiviimne lastele põnevamaks. Makey Makey tutvustav video (http://makeymakey.com)
Toimumise aeg: 29.03.2017 - 29.03.2017
Maht: 5.00 akad/t
  • Auditoorne: 2 akad/t
  • Praktiline: 3 akad/t
  • Iseseisev töö: 0 akad/t
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 30 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Taavi Duvin (Tartu Ülikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kristi Rahn, kristi.rahn@hitsa.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: HuviTERA
Aadress: Tähe 4 TARTU LINN 51010 Tartu maakond
Lisainfo: Koolitus algab 10.00 ja lõpeb 14.00
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Õpetaja teab, kuidas oskuslikult oma õppetöös Makey Makey juhtplaati kasutada

Sihtgrupid: Õpetaja.
algklasside ja alushariduse õpetajad
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on tutvustada õpetajatele Makey Makey kasutusvõimalusi õppematerjali, mille abil saab arendada õpilaste erinevaid oskusi nt värvide tundmine, muusikaline kuulmine, häälimine jne
Sisu:

Õppetöö toimub kolmes osas:

  • Makey Makey ülevaade ja kasutamine
  • Praktiliste ülesannete läbiproovimine ja teistega jagamine
  • Kokkuvõte ja edasiarendamise võimalused ning enda ülesannete loomine 
Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade Makey Makey juhtplaadist ning tutvutakse erinevate ülesannete najal selle kasutamise võimalustega. Tutvutakse ka Scratch keskkonnaga ning Makey Makey edasiarendamise võimalustega.

Õppematerjalid on välja töötatud Taavi Duvin FIE poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: arvutikasutamise oskus, julgus proovida ja katsetada uusi asju
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolituspäeva läbimine täismahus 

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: http://koolielu.ee/waramu/view/1-f8...
Koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse