Animatsioon

Üldinfo
Maht: 24.00 akad./h (0.92 EAP)
Hind osalejale: 29.00
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat
Õppevorm: veebipõhine
Kirjeldus
Õppesuunad: Digitaalsete õppematerjalide loomine
Sisu:

Riikliku õppekava järgi tuleb juba põhikoolis õpetada õpilastele digitaalset kunsti. E-kursus tutvustab õpetajatele erinevaid animatsiooni liike ning animatsiooni loomist kasutades nii veebipõhist animatsiooni loomise tarkvara kui programme Stykz, Windows Movie Maker ja MonkeyJam. Helitöötluseks tutvustatakse programmi Audacity.

Eesmärgid: a. tutvustada erinevaid animatsiooni liike, olulisi mõisteid animatsiooni loomisel ja stsenaariumi koostamist
b. õpetada veebipõhise animatsiooni loomise tarkvara ning programmide Stykz , Windows Movie Maker ja MonkeyJam kasutamist
c. tutvustada animafilmi helindamiseks helitöötlusprogrammi Audacity
Sihtgrupp vabatekstina: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Õpisündmuse teemad:

a. Erinevad animatsiooni liigid. Animatsioon loovtööna. Animafilmi tegemise etapid, tehnikad ja tehnilised seadmed.
b. Kriipsujuku animatsioon programmiga Stykz. Veebipõhise animatsiooni loomine
c. Kaadrite joonistamine või pildistamine. Filmi monteerimine programmiga Windows Movie Maker või MonkeyJam
d. Kirjandusliku ja pildistsenaariumi koostamine
e. Animafilmi loomine stsenaariumi põhjal, helindamine ja Youtube’s avaldamine

Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, mikrofoni ja kõlareid.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

E-kursusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada veebipõhine animatsioon, arvutianimatsioon ja oma stsenaariumi põhjal loodud helindatud animatsioon vabalt valitud tarkvaraga.

Õpiväljundid:

• teab erinevaid animatsiooniliike (ISTE 2.c, ISTE 4.b)
• oskab luua nii veebipõhist kui arvutianimatsiooni (ISTE 1.a., ISTE 2.a., ISTE 3.a );
• oskab koostada stsenaariumi ja selle põhjal animafilmi, oskab filmi helindada ja Youtube’s avaldada (ISTE 1.a., ISTE 2.a., ISTE 3.a).

Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Koolitajad:
  • Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool)
  • Evi Tarro (Võru Kreutzwaldi Kool)
  • Krista Kõlli-Raud (Võru Gümnaasium)

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli