360 tagasiside meetodi praktiline seminar juhtidele

Üldinfo
Maht: 6.00 akad./h (0.23 EAP)
Hind osalejale: 0.00
Osalejate arv: 15 kuni 16 osalejat
Õppevorm: auditoorne
Kirjeldus
Sisu:

Seminari teemad:

  • 360° tagasiside meetodi tutvustamine ja protsessi etapid;
  • 360° tagasisidest saadav kasu töötajale, juhile, organisatsioonile;
  • 360° tagasiside kommunikatsioon organisatsioonis;
  • 360° tagasiside tulemuste analüüs ja kasutamine;
  • Järel-tegevused tagasisideperioodi järgselt;
  • võimalikud takistused tagasiside protsessis.

Ajakava:

9.30 Tervituskohv
10.00 - 11.30 Seminar 
11.30 - 11.45 Kohvipaus 
11.45 - 13.15 Seminar 
13.15 - 13.45 Lõuna 
13.45 - 15.15 Seminar 
15.15 Vitamiinipaus

Sihtgrupid: õppejuht, haridusasutuse juht
Haridusastmed: Üldharidus
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Marju Aolaid, marju.aolaid@innove.ee

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli