Interaktiivne tahvel õppetöös - fookuses SMART

Üldinfo
Maht: 31.00 akad/t
Hind osalejale: 45.00
Osalejate arv: 15 kuni 17 osalejat
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Tunneb interaktiivse tahvli kasutamise metoodikat, kohandab olemasolevaid õpiülesandeid ning loob uusi ülesandeid interaktiivse tahvliga kasutamiseks. (ISTE 2 a, 3a)
Arvestab õpiülesannete loomisel erinevate õpistiilide ning õpilaste võimetega ( ISTE 2c)
Lähtub õppematerjalide loomisel autoriõigustest (ISTE 4a)

Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog
Sihtgrupp vabatekstina: Kõikide haridustasemete õpetajad ja ülikoolide õppejõud, kes soovivad täiendada ja saada uusi teadmisi SMART intearaktiivse tahvli kasutamises.
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös, fookusega SMART interaktiivsel tahvlil.
Toetada ja juhendada õpetajaid kasutama interaktiivsete tahvlite metoodikat õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist.
Toetada õpetajaid looma õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ja loodud õppematerjale praktiliselt õpilastega läbi viima.
Sisu:

Koolitusele “Interaktiivne tahvel õppetöös” on oodatud kõikide haridusastmete õpetajad. Koolituse eesmärk on luua võimalus ja toetada õpetajate valmisolekut erinevate interaktiivsete tahvlite kasutamiseks õppetöös lähtuvalt õppija õpistiilist ja luua õppematerjale kasutades interaktiivsete tahvlite võimalusi ning loodut praktiliselt õpilastega läbi viima. Seekordsel koolitusel on fookuses SMART interaktiivne tahvel.
Koolituse käigus valminud õppematerjalid avalikustatakse Koolielu portaalis.

Õppevorm: kombineeritud
Alustamise tingimused: Vaja on arvutialaseid algteadmisi.
Eelteadmised interaktiivsete tahvlite kasutamises ei ole vajalikud.
On soovitav, et osalejal on võimalik interaktiivset tahvlit kasutada, kas oma koolis või nt naaberkoolis, kokkuleppel on võimalik tutvuda ka HITSA Nutiklassi interaktiivse projektoriga.
Koolitusele võtke kaasa sülearvuti!
Esimeseks auditoorseks kohtumiseks laadige sülearvutisse alla koolis oleva interaktiivse tahvli tarkvara.
Lõpetamise tingimused:

Osaletud on kontaktõppepäevadel ja veebiseminaril ning iseseisev töö on sooritatud. Osaleja avalikustab koolituse käigus valminud lõputöö Koolielu portaalis.

Lõpudokument: Tunnistus
Väljatöötaja: HITSA
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Koolitajad:
Siin on sündmused, mis ei ole seotud ühegi mooduliga
I koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
II koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne
III koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: veebipõhine
IV koolituspäev - Üldinfo
Õppevorm: auditoorne

Otsi selle õpisündmuse toimumisi kalendrist

Tagasi koolitusportfelli