KKK - Korduma Kippuvad Küsimused

Katkestus

Tähelepanu! Neljapäeval, 8. veebruaril kell 9-13 on keskkond suletud hooldustöödeks.

Kas HITSA täienduskoolitused on õpetajatele tasuta?

2018. aastal on võimalik HITSA koolitustel tasuta* osaleda lasteaedades, üldhariduskoolides ja kutsekoolides töötaval:

  • õpetajal
  • tugispetsialistil (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogil
  • õppejuhil
  • õppeasutuse juhil (direktor)

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitusprogrammides võib olla erisusi tasuta sihtrühma osas. Vastav info on leitav koolituse kirjeldusest.

* Koolitus on tasuta tingimusel, et see lõpetatakse. Arve summas, mis on märgitud kursusel osalemise hinnaks, esitatakse osalejale juhul, kui koolitus jääb lõpetamata. Samuti kui koolitusele registreerunu loobub kursusest vähem kui seitse (7) päeva enne selle algust. Arvet ei esitata mõjuval põhjusel koolituse katkestamise või mittelõpetamise eest. Loe ka HITSA käskkirja "Täienduskoolitusel mitteosalemise või osalemise katkestamise korral arve tasumise ja esitamise kord".

Kuna igal koolitusel on osalejate arv piiratud, on oluline korraldajale teatada, kui oled registreerunud, kuid Sul ei ole võimalik osaleda. Nii saame vabanenud koha pakkuda ootenimekirjas olijale. Samuti palume eelnevalt hinnata, kas Sul on koolitusel osalemiseks ning sisuliste kodutööde tegemiseks piisavalt aega ja võimalust, sest koolituse mittelõpetanud võtavad koolitusel osalemise võimaluse kelleltki teiselt.

Kas koolitusele registreerumiseks on vajalik kasutajakonto loomine siinses keskkonnas?

Ei ole, koolitustele saab registreeruda ka ilma täienduskoolituste keskkonnas kasutajakontot omamata. Samas on kasutajakonto olemasolu õpetajale eeliseks, sisse loginuna näeb ta kõigi enda läbitud HITSA koolituste infot ja väljastatud tunnistusi.

Mida kujutab endast veebipõhine koolitus?

Auditoorse õppevormi kõrval toimub suurem osa HITSA koolitustest kombineeritud või veebipõhises õppevormis. Veebipõhised koolitused toimuvad algusest lõpuni internetis. Enne koolituse algust saadab koolitaja kõigile osalejatele e-kirja teel vajaliku juhendi, kuidas jõuda veebipõhisesse õpikeskkonda, kus koolitus aset leiab. Veebikeskkonnas tutvute õppematerjalidega, loote  ja esitate kodused ülesanded, suhtlete kaasõppurite ja koolitajaga. Veebipõhisel koolitusel õppimist ei tasu karta. Baastasemel arvuti-, kontroritarkvara kasutusoskustest piisab. Kui jääd mõne tehnilise nüansiga hätta, on koolitaja koos kaasõppuritega see, kes appi tuleb.

Osaleja jaoks on palju suurem väljakutse ajajuhtimine ja ülesannete õigeaegne lahendamine. Sageli arvatakse, et veebipõhine koolitus on teoreetiline koolitus, mille kaudu ei ole võimalik anda edasi praktilisi oskusi. Tegelikkuses on HITSA koolituste kindlaks osaks õpitu praktiseerimine. Veebipõhise õppevormi kõige suuremaks plussiks on paindlik võimalus õppida sobival ajal sobivas kohas, mis tähendab aja ja raha kokkuhoidu.

Mis on kombineeritud õppevorm?

Kombineeritud koolitus on segu auditoorsest ja veebipõhisest õppevormist. Osa õppetööst toimub klassiruumis kontaktõppena ning ülejäänud osa veebipõhises õpikeskkonnas. Kombineeritud ja veebipõhise õppe osakaal sõltub palju koolitusest, selguse saamiseks tutvu alati koolituse kirjeldusega.

Keskkonna korraline hooldus

Käesolev keskkond on hetkel pidevas arendamises. Uuenenud funktsionaalsuste kõrval töötavad keskkonnas mitmed päris eakad funktsioonid, mida arenduste lisamise järgselt peame tähelepanuga jälgima ja hooldama. Selleks on keskkond korrapäraselt - iga kuu kolmandal reedel - hooldustöödeks suletud.