Koolitusportfell

Täpsem otsing
Õppekava nimetus Sihtgrupid
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
Aine, keel ja õpioskused – õpetaja kolm kübarat õpetaja
Aktiivõppemeetodid e-õppes õpetaja
Aktiivse suhtlemise mitu palet (Draamaõpe) õpetaja
Algatusvõimeline kodanik: sotsiaalse ja suhtluspädevuse arendamine ainetundides õpetaja
Alustavate juhtide arenguprogramm 2016-2017 haridusasutuse juht
Andeka lapse toetamine koolis õpetaja
Andragoogika kutseõpetajatele 2016 õpetaja
Animatsioon õpetaja
Arduino roboti ehitamine õpetaja
Laeb veel otsingule vastavaid tulemusi