Praktiline protsesside optimeerimise koolitus "Tehas seminariruumis"

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tehas seminariruumis on praktiline äriprotsesside simulatsioon, mille käigus õpivad osalejad tundma ettevõtte põhiprotsesse, nende omavahelisi seoseid ja sõltuvust, meetodeid protsesside optimeerimiseks ning arendavad ettevõtjalikku mõtlemist.
Toimumise aeg: 17.05.2017 - 17.05.2017
Kontaktpäev:
 • Koolituspäev (17.05.2017 09:00 - 17.05.2017 18:00)
Maht: 10.50 akad/t
Osalejate arv: 14 kuni 18 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: SA Innove
Kontaktisik: Katrin Kivisild, katrin.kivisild@innove.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Aadress: Suur-Sõjamäe 10a TALLINN 11415
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud:

 • mõistab koostöö ja meeskonnatöö tähtsust;
 • mõistab tootmise juhtimise rolli kõigil tasanditel, seoseid inimeste, protsesside, tehnoloogia jms vahel ning kuidas see kõik mõjutab konkurentsivõimet;
 • teab põhilisi toomise juhtimise protsesse ja nende seost muude ärivaldkondadega;
 • suudab hinnata tootmiskorralduse efektiivsust organisatsioonis ning kujundada asjakohaseid parendusmeetmeid.
Sihtgrupid: Õpetaja.
Kutsekoolide õpetajad ja õppetööga seotud spetsialistid, kes õpetavad või kavatsevad hakata õpetama ettevõtlusõpet; üldhariduskooli gümnaasiumiastme ettevõtlusõpetajad
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Koolituse eesmärk on tutvustada praktilist õppemeetodit, mida kutsekoolid saaksid õppeprotsessis rakendada. Koolituse käigus õpitakse tundma ettevõtte äriprotsesse, kriitilisi tegevusnäitajaid, protsesside optimeerimise meetodeid. Koolitus on ka hea meeskonnatöö harjutus.
Sisu:

Tehas seminariruumis on praktiline äriprotsesside simulatsioon, kus ehitatakse üles reaalne ettevõte kogu oma tarneahelaga, mis sisaldab tootmist ja tootmise planeerimist, kvaliteedikontrolli, ladu, logistikut ning klienti, samuti ettevõtte administratiivset poolt.

Osalejad õpivad äriprotsesside kohta järgmist:

 • Saavad aru ettevõttes toimivate protsesside komplekssusest
 • Näevad, kuidas struktuuride ja protsesside parandamine aitab kaasa ressursside efektiivsemale kasutamisele ning kokkuhoiule ettevõttes
 • Tunnetavad pideva parendamise vajalikkust
 • Õpivad meetodeid ja tehnikaid, kuidas muuta protsesse efektiivsemaks 

Osalejad õpivad kommunikatsiooni ja juhtimisprotsesside kohta järgmist: 

 • Kogevad seda, kuidas protsessid ja struktuurid mõjutavad nende enda töö tulemuslikkust ja suhtlemist kaaslastega
 • Tunnetavad, kuivõrd oluline on kõigi osapoolte vaheline suhtlus ja meeskonnatöö
 • Kogevad, kuidas rollid mõjutavad käitumist
 • Hakkavad rakendama simulatsioonist õpitut oma tegevuses 

Kuigi simulatsioon on üles ehitatud tootmisettevõtte näitel, on õpitavad meetodid ja käsitlused edukalt kasutatavad teenindusettevõttes ja ka igapäevaelus.

Simulatsioon on välja töötatud Saksamaal (Fabrik im Seminarraum) ja kasutatav võrdselt edukalt nii tegutsevates ettevõtetes kui ka kutsekoolides noorte töötajate väljaõpetamisel. Simulatsiooni läbiviimise õigus Eestis on JA Eestil, mille töötajad on läbinud koolitajate metoodilise koolituse.


Koolitajad: Kersti Loor ja Epp Vodja

Õpisündmuse teemad:
 • Ettevõtte väärtusahel
 • Ettevõtte äriprotsessid
 • Ettevõtte kriitilised tegevusnäitajad
 • Protsesside optimeerimise meetodid
Õppevorm: auditoorne
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.05.2017 09:00 - 17.05.2017 18:00
Toimumise koht: Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Aadress: Suur-Sõjamäe 10a TALLINN 11415 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Päevakava: 09.00 - 10.00 Sissejuhatus simulatsiooni. Ettevõtte väärtusahel.
10.00 – 11.00 Tehas seminariruumis I voor
Virgutuspaus
11.00 – 11.45 Kokkuvõtted esimesest mängust. Ettevõtte kriitilised tegevusnäitajad
11.45 – 13.00 Rühmatöö – protsesside analüüs ja optimeerimine
13.00 – 14.00 Lõuna
14.00 – 15.00 Rühmatöö jätkub. Ettevalmistus tehase II ringiks
15.00 – 17.00 Tehas seminariruumis II voor ja kokkuvõtted.
Jooksvalt virgutuspaus
17.00 – 18.00 Tagasiside ja lõpetamine

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse