LEGO WeDo 2.0 robootika ja LEGO Education harivad klotsid

Üldinfo:
Toimumise aeg: 05.06.2017 - 05.06.2017
Kontaktpäev:
  • Koolituspäev:  Koolituspäev (05.06.2017 10:00 - 05.06.2017 16:00)
Maht: 8.00 akad/t (0.31 EAP)
Osalejate arv: 10 kuni 16 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 45 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Ramon Rantsus (MTÜ Robootika)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Katrin Kiilaspää, katrin.kiilaspaa@hitsa.ee, tel: 53011445
Toimumise koht
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618 Harju maakond
Kirjeldus
Sisu:

LEGO WeDO 2.0 robootika on suunatud alushariduse-,klassi- ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad lõimida LEGO WeDo robootika teadusprojektid esimese ja teise kooliastme ainekavapõhisesse õppesse. Vaata komplekti tutvustavat lühitreilerit: https://youtu.be/GAl44hLPtng (4:31).

Koolitusel vaadatakse läbi kõik LEGO WeDo 2.0 tarkvara võimalused, koostatakse väga lihtsad programmid ja ehitatakse läbi 1 teadusprojekt.

Koolitusslaide toetavad teadusmudelite ehitamise lühivideod: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqArmLyd3f3VFtWoRHZcR2wLp 

Koolitusslaide on võimalik kasutada sissejuhtava programmeerimise õppematerjalina enne WeDo projektiõppe alustamist, jaotades selle vastavalt õpilaste tasemele kuni 6 akadeemiliseks tunniks:  https://www.dropbox.com/s/twbzsmtbbkc6jle/3101harivadklotsid.pdf?dl=0 

Koolituse muudab atraktiivseks tahvlite kasutamine ja juhtmevabadus.

LEGO Education harivad klotsid on suunatud alushariduse- ja klassiõpetajatele, kes soovivad mitmekesistada „Mina ja keskkond“, matemaatika, kunst, „Keel ja  kõne“ ainekavapõhist tundi LEGO klotsidest ehitatud selgitavate mudelitega. LEGO harivad klotsid arendavad laste koostöövõimekust, käelist motoorikat ja eneseväljendusoskust. 

Õppematerjal on jaotatud õpitavate komplektide põhjal sõltumatuteks mooduliteks.
Iga moodul on rühmitatud kolme faasi:
1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;
2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;
3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.

Vaata koolitusel tutvustavate klotside videotreilereid:
1. LEGO WeDo 2.0 (4:31) https://youtu.be/GAl44hLPtng 
2. LEGO StoryStarter  (2:50) https://youtu.be/hXFZTV5bMb4  
3. LEGO MoreToMath ( 2:43) https://youtu.be/UB40Vizh6H0
4. LEGO BuildToExpress (1:43) https://youtu.be/fVyAcaveYKs
5. LEGO Simple&Powered Machines (2:11) https://youtu.be/tWb7sobffiY
6. LEGO LearnToLearn (0:54) https://youtu.be/_ZzpENKkYys

Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Laadi endale koolituse slaidid: http://koolielu.ee/waramu/view/1-a9347a3d-1eea-437a-be71-a092699b52b0 


Eesmärgid: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet alushariduses ja põhikooli esimeses astmes läbi harivate klotside ja robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sihtgrupp vabatekstina: alusharidus ja klassiõpetajad
Õpisündmuse teemad:

Koolitusel antakse ülevaade järgnevatest LEGO Education õppekomplektidest: matemaatika (MoreToMath), mehaanika (Simple & Powered Machines), robootika (WeDo 2.0), klotsidega õppimise (LearnToLearn), jutustamise arendamise (StoryStarter), eneseväljendamise (BuildToExpress) LEGO Education komplektid. Iga komplekti kasutamine seostatakse vähemalt ühe ainekavaga.

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

 

Alustamise tingimused: Koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised tahvelarvutite kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 0,5 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. Koolitusjärgselt tuleb ühe nädala jooksul laadida õpilugude suletud FaceBook-i  gruppi A4 kujul ühe klotsikomplekti kohta õpilookavand.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud komplektide otstarvet ja tunneb võimalusi nende rakendamiseks alushariduse või põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina järgnevate LEGO Education komplektide osas:

1.            MoreToMath
2.            BuildToExpress
3.            Simple&Powered Machines
4.            LearnToLearn
5.            StoryStarter
6.            WeDo

Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2017 - 05.06.2017
Toimumise koht: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Aadress: Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618 Harju maakond

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Maht: 6.00 akad/t | 0.23 EAP

Vaata vähem

Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.06.2017 10:00 - 05.06.2017 16:00
Koolitajad: Ramon Rantsus
Aadress: Akadeemia tee 21/ 1, IV k TALLINN 12618 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Koolitusel antakse ülevaade LEGO Education harivatest klotsidest ja praktiline kogemus LEGO WeDo 2.0 robootikaplatvormiga.
Päevakava: * Koolituse algus, sissejuhatus – Õpime Õppima jt. harivate komplektide ülevaade
* WeDo 2.0 tutvustus ja programmeerimiskeskkonna ülevaade
* Praktiline ülesanne – Milo ehitamine ja programmeerimine
* Paus
* Praktiline ülesanne – Milo täiendamine + andurid
* Praktilised ülesanded – WeDo 2.0 õppekava ülesanded
* Õppekavaülesannete tutvustus teistele
* FIRST LEGO League Jr. tutvustus ja metoodika

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse