Haridustehnoloogide suvekool 2017

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Haridustehnoloogide suvekoolis tutvutakse uute lahenduste ja lähenemistega õppetöö rikastamisel tehnoloogiavahendeid kasutades.
Toimumise aeg: 14.08.2017 - 15.08.2017
Kontaktpäev:
  • Esimene päev (14.08.2017 09:00 - 14.08.2017 18:00)
  • Teine päev (15.08.2017 09:30 - 15.08.2017 17:00)
Maht: 15.30 akad/t
Osalejate arv: 70 kuni 104 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 150 €

Suvekool on osalejatele tasuta. Tasuta osalemine sisaldab seminari, majutust, toitlustust ja tellitud bussitransporti. Oma autoga tulles on vajalik eelnev kokkulepe (autos peab olema vähemalt 3 osalejat). Suvekooli tasuta osalemise tingimuseks on, et osaletakse täismahus mõlemal päeval. Suvekooli mitteilmumisel, hilisel äraütlemisel või poole pealt lahkumisel on korraldajal õigus esitada arve suvekooli korraldamisega seotud osaleja kulu osas, milleks on 150 eurot. Kui oled suvekooli registreerunud, kuid soovid osalemise tühistada, siis viimane tähtaeg on 1. august 2017.

Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Inga Kõue, inga@koue.ee
Õpisündmuse veebilink: http://www.haridustehnoloogid.ee/
Toimumise koht
Toimumise koht: Kääriku Spordikeskus
Aadress: Kääriku, Otepää vald VALGA MAAKOND
URL: http://kaariku.ee/
Kirjeldus
Sihtgrupid: Haridustehnoloog.
Suvekool on suunatud kõikide õppeasutuste haridustehnoloogidele või haridustehnoloogi ülesandeid täitvatele õpetajatele. Kui registreeritud isik puudub HITSA haridustehnoloogide võrgustiku nimekirjast, on HITSA-l õigus teha kooli järelpäring kinnituse saamiseks.
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Suvekooli eesmärk on edendada haridustehnoloogia võimaluste rakendamist õppeasutuses ja toetada võrgustiku liikmete koostööd.
Sisu:

Haridustehnoloogide suvekool "Võrgustikus peitub jõud" toimub 14.-15. augustil Kääriku Spordikeskuses. Võrgustiku kasvamine kõiki haridusastmeid kaasavaks kogukonnaks on andnud mitmete aastate jooksul palju uusi teadmisi erinevate õppemetoodikate ja tehnoloogiate sidumisel. Soovime, et võrgustiku kaudu jätkuks parimate praktikate jagamine ja uute võimalustega tutvumine, kuhu saab panustada iga võrgustikku kuuluv haridustehnoloog.

Suvekoolis arutame võrgustiku tuleviku tegevusi ning viime läbi mitu põnevat töötuba. Haridustehnoloogide suvekool on lisaks toimuvatele töötubadele suurepärane võimalus luua kontakte ja leida uusi koostööpartnereid teistest koolidest. 

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Töö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku tehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Link materjalidele: http://bit.ly/HTsuvekool2017kava
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: haridustehnoloog, suvekool
Esimene päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.08.2017 09:00 - 14.08.2017 18:00
Toimumise koht: Kääriku Spordikeskus
Aadress: Kääriku, Otepää vald VALGA MAAKOND Valga maakond
URL: http://kaariku.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Paralleelsed töötoad toimuvad kolmes ruumis - konverentsisaal, suur auditoorium ja väike auditoorium. Töötubade läbiviimiseks planeeritud ruumid võivad omavahel vahetuda vastavalt tegelikule soovijate arvule.
Päevakava: 09.00-09.30 Osalejate saabumine
09.30-10.30 Hommikusöök
10.30-13.00 Ühissessioon
13.00-14.00 Lõunasöök
14.00-16.00 Paralleelsed töötoad
16.00-16.30 Kohvipaus
16.30-18.00 Paralleelsed töötoad
18.30-19.30 Õhtusöök
19.30-20.30 Meelelahutuslik ühistegevus
20.30 Saun ja vaba aeg

Vaata vähem

Töötoad

14.08.2017

14:00 – 16:00
Google Drive lisavõimalused (konverentsisaal) (50/50)

Töötoas vaatame erinevaid pistikrogramme, millega saab tõhustada tööd GoogleDrive’ga. Lisaks heidame pilgu ka Google Classroom võimalustele. Töötoa viivad läbi Meeri Sild ja Tiiu Leibur.

Joonistusvahendid õppetöös (väike auditoorium) (21/40)

Töötoas õpime tegema kunsti keskkondadega AutoDraw, QueekyPaint, Bomomo, Pencil Madness ja Silk. Tulemustest valmib kunstinäitus, kus kõik suvekoolist osalejad saavad valminud töid hinnata. Parimale nutikunstnikule auhinnaks pintsel. Osalejal peab olema sülearvuti. Töötoa viib läbi Katrin Uurman.

Kool pilve Google Suite abiga - ühe kooli migratsioon (suur auditoorium) (26/30)

Töötoas teeme lähemalt tutvust Google Suite võimalustega. Planeerimise faas - millal valida Google Suite ja millal mitte? Ettevalmistuse faas - kuidas muudatusteks valmistuda? Migratsiooni faas - kuidas teenuseid ümber tõsta tagades organisatsiooni töö? Jätkuv areng - millised on arenguvõimalused nüüd kui Google Suite töötab? Töötoa viib läbi Toomas Adson.

16:30 – 18:00
Õpiloo portfoolio koostamine digitaalse jutustusena (suur auditoorium) (28/40)

Mida kujutab endast õpiloo portfoolio? Mis on digitaalne jutustus? Kuidas saab seda kasutada õppetöös? Kuidas aitab õpiloo portfoolio koostamine digitaalse jutustusena süvendada õpikogemust? Töötoas käsitleme teemat praktiliselt. Osalejad panevad kokku enda materjalide (portfoolio) baasil õpiloo ning lähtuvalt eneseanalüüsi küsimustest koostavad digitaalse jutustuse. Töötoa viib läbi Kadri Laup.

Targad kodud, vidinad ja seadmed (konverentsisaal) (40/50)

Mida kujutavad endast targad seadmed, mida kujutab endast tark kodu? Ettevõtte Smart Home Solutions OÜ (www.smarthomesolutions.ee) tutvustab Z-wave juhtmevabal tehnoloogial baseeruvaid nutiseadmeid, mis aitavad mõõta ja optimeerida erinevaid protsesse (energiakulu, tulekahju, veelekked jne) ja üleüldiselt automatiseerida ja mugavdada erinevaid ruume (temperatuur, valgus, liikumine jne). Kaasas on ja kohapeal seatakse üles erinevad vidinad, mida saab ise uurida ja katsuda. Töötoa viib läbi Kristjan Vaikre.

Luik, Haug ja Vähk üldhariduses koostööd aretamas (väike auditoorium) (27/30)

Põhikooli informaatika ainekava uute valikkursuste tutvustamine - digitaalne ohutus, multimeedia, programmeerimine ja robootika. Ühtlasi arutleme, mida ProgeTiigri programmi materjalidest ja vahenditest oleks vaja arendada. Töötoa viivad läbi Birgy Lorenz ja Mari-Liis Peets.

Teine päev - Üldinfo
Toimumise aeg: 15.08.2017 09:30 - 15.08.2017 17:00
Toimumise koht: Kääriku Spordikeskus
Aadress: Kääriku, Otepää vald VALGA MAAKOND Valga maakond
URL: http://kaariku.ee/

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Paralleelsed töötoad toimuvad kolmes ruumis - konverentsisaal, suur auditoorium ja väike auditoorium. Töötubade läbiviimiseks planeeritud ruumid võivad omavahel vahetuda vastavalt tegelikule soovijate arvule.
Päevakava: 08.00-09.30 Hommikusöök
09.30-11.00 Paralleelsed töötoad
11.00-11.30 Kohvipaus
11.30-13.30 Paralleelsed töötoad
13.30-14.30 Lõunasöök
14.30-16.30 Ühissessioon
16.30-17.00 Suvekooli pidulik lõpetamine
17.00 Kojusõit

Vaata vähem

Töötoad

15.08.2017

09:30 – 11:00
Kaasaegse klassiruumi AV komponendid ja lahendused (konverentsisaal) (45/60)

Töötoas räägime moodsa klassiruumi heli- ja videokomponentidest, nende koostoimest ja rakendamise võimalustest. Töötoas saadud teadmised on abiks uute klassiruumide tehnilise lahenduse planeerimisel ning olemasolevate klasside uuendamisel. Töötoa viivad läbi Tiina Kasuk ja Juri Tretjakov.

Dash&Dot kasutamine õppetöös (suur auditoorium) (25/30)

Töötoas tutvume Dash&Dot robotiga ja räägime olulistest kasutusreeglitest, mida peaks teadma, enne kui lapsed nendega tegutsema hakkavad. Lisaks tutvume robotitega kaasnevate lisaseadmetega ning roboti programmeerimiseks mõeldud erinevate rakendustega, mida saab kasutada erinevates haridustasemetes. Töötoas on katsetamiseks 4 robotit. Osalejal vajalik nutiseade koos rakendustega Go, Path, Wonder, Xylo ja Blockly. Töötoa viib läbi Anneli Mõtsmees.

Täiskasvanuhariduse võimalused Euroopas (väike auditoorium) (14/30)

Töötoas saame ülevaate täiskasvanuhariduse võimalustest, sellega kaasnevast tööst ja veebikeskkonnast. Lisaks teeme läbi erinevaid ülesandeid. Töötoa viib läbi Anne Rosenberg.

11:30 – 13:30
Plagiaadituvastussüsteem URKUND (suur auditoorium) (14/30)

Töötoas tutvustatakse plagiaadituvastussüsteemi URKUND kasutamist, dokumentide üles laadimise viise ja Moodle plugina seadistamist. Lisaks tutvustatakse raporti tõlgendamise võimalusi ja seniseid kasutuskogemusi. Töötoa viivad läbi Diana Lõvi, Marju Piir ja Ly Sõõrd.

MOBO ehk mobiilne orienteerumine (Kääriku moborajal) (29/40)

Mobo-orienteerumine toimub väljas Kääriku moborajal. Kontrollpunktides on osalejatele lisaülesanded. Osalemiseks vajalik nutiseade, milles on allalaetud äpp Mobo (http://mobo.osport.ee). Soovitav on samal lehel luua ka kasutajakonto. Android telefonide omanikud saavad alla laadia ka äpi LiveTeam, et jälgida üksteise asukohta kaardil ja omavahel suhelda. NB! Töötuba algab väikses auditooriumis orienteerumiskaardi tingmärkide tutvustuse, kaardi selgituse ja "mobo" tutvustusega. Töötoa viivad läbi Krista Kõlli-Raud ja Evi Tarro.

Töölehtede loomine veebis (konverentsisaal) (29/50)

Praktiline töötuba, kus tutvume Wizer ja Educaplay keskkonnaga ja katsetame digitaalsete töölehtede loomist (ülesanded, jagamine, tagasisidestamine). Töötoas osalemiseks on vajalik sülearvuti. Töötoa viivad läbi Marika Anissimov ja Anne Krull.

Haridustehnoloogide võrgustiku ühenduse loomine (väike auditoorium) (14/30)

Kõikide haridusastmete aktiivsemate liikmetega arutelu haridustehnoloogide võrgustiku ühenduse loomiseks. Töötuba juhib Inga Kõue.

Tagasi kalendrisse