Tuleviku Õpetaja: Õpetaja pädevused digiajastul

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kiirelt muutuv ja arenev infoühiskond esitab uusi väljakutseid kõigi ametite esindajatele. Eelmoodul suunab sind analüüsima oma digioskusi ja kavandama oma edasist professionaalset arenguteed digiajastu võimaluste rakendamiseks õppetöös.
Toimumise aeg: 27.05.2017 - 17.06.2017
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktseminar (27.05.2017 10:00 - 27.05.2017 13:00)
  • 2. kontaktseminar (03.06.2017 10:00 - 03.06.2017 13:00)
  • 3. kontaktseminar (17.06.2017 10:00 - 17.06.2017 13:00)
Maht: 31.00 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 22 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 55 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkooli haridustehnoloogile.

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

- teab erinevaid reflektsioonimudelid ja oskab ennast reflekteerida
- teab erinevaid digitaalseid vahendeid arengumapi koostamiseks
- oskab ennast reflekteerida ja koostada kutsetaseme tõendamiseks arengumappi  


Sihtgrupid: Õpetaja.
Alus-, üld-, kutse- ja kõrgkoolide õpetajad ja õppejõud, haridusvaldkonna spetsialistid.
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Moodul annab eelteadmised, mis on vajalikud teiste koolitusprogrammi kuuluvate moodulite läbimiseks.
Sisu:

Kiirelt muutuv ja arenev infoühiskond esitab uusi väljakutseid kõigi ametite esindajatele. Eelmoodul suunab sind analüüsima oma digioskusi ja kavandama oma edasist professionaalset arenguteed digiajastu võimaluste rakendamiseks õppetöös. Iseseisva õppimise käigus kaardistad oma haridustehnoloogilised pädevused ning lood digitaalse arengumapi, millega saad tõendada oma tänaseid õpetaja pädevusi.

Õpisündmuse teemad:

- Õpetaja digitaalne arengumapp
- Õpetaja kompetentsid ja kutsestandard
- Õpetajate haridustehnoloogilised pädevused
- Õpetaja digimapi loomise võimalused
- Enesehindamine

Õppevorm: kombineeritud
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Sooritatakse kaks iseseisvat tööd, sh luuakse digitaalne arengumapp.

Märksõnad: tuleviku õpetaja
Väljatöötaja: HITSA
1. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.05.2017 10:00 - 27.05.2017 13:00
Koolitajad: Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Laine Aluoja (Türi Põhikool), Astrid Sildnik (Kose Gümnaasium)
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 03.06.2017 10:00 - 03.06.2017 13:00
Koolitajad: Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Laine Aluoja (Türi Põhikool), Astrid Sildnik (Kose Gümnaasium)
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616 Harju maakond

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 17.06.2017 10:00 - 17.06.2017 13:00
Koolitajad: Varje Tipp (Pärnumaa Kutsehariduskeskus), Laine Aluoja (Türi Põhikool), Astrid Sildnik (Kose Gümnaasium)
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616 Harju maakond

Tagasi kalendrisse