eTwinningu suvekool

Üldinfo:
Toimumise aeg: 21.08.2017 - 22.08.2017
Maht: 16.00 akad/t (0.62 EAP)
Osalejate arv: 35 kuni 47 osalejat
Hind osalejale: 120 €

Koolitusel osalemine on õpetajatele tasuta (sh toitlustus ja majutus), kui koolitus läbitakse täies mahus. Vt ka HITSA koolitusel osalemise http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/koolitustel-osalemise-tingimused

Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Elo Allemann, Elo.Allemann@hitsa.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Estonia Resort Hotel & Spa
Aadress: A.H. Tammsaare pst 4a/6 PäRNU Pärnu maakond
URL: http://www.spaestonia.ee/
Lisainfo: Neile, kes vajavad Pärnus öömaja, on majutus hotellis kahekohalistes tubades.
Kirjeldus
Sisu:

Kahepäevane suvekool eTwinningu projektitöös osalejatele.

Sihtgrupp vabatekstina: eTwinningu projektitöös osalevad õpetajad
Alustamise tingimused: Õpetaja on osalenud eTwinningu projektitöös.
Õpiväljundid: Suvekool osaleja laiendab oma võrgustikku eTwinningu projektides osalemiseks

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Märksõnad: eTwinning
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse