Arvutikasutaja baaskoolitus

Üldinfo:
Toimumise aeg: 14.09.2017 - 19.10.2017
Kontaktpäev:
  • 1. kontaktseminar (14.09.2017 14:00 - 14.09.2017 17:15)
  • 2. kontaktseminar (21.09.2017 14:00 - 21.09.2017 17:15)
  • 3. kontaktseminar (28.09.2017 14:00 - 28.09.2017 17:15)
  • 4. kontaktseminar (05.10.2017 14:00 - 05.10.2017 17:15)
  • 5. kontaktseminar (12.10.2017 14:00 - 12.10.2017 17:15)
  • 6. kontaktseminar (19.10.2017 14:00 - 19.10.2017 17:15)
Maht: 32.00 akad/t (1.23 EAP)
Osalejate arv: 12 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: 107,4 €

Koolitus on lasteaedade ja üldhariduskoolide õpetajatele TASUTA. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Vastasel juhul on koolituse läbiviijal (Tallinna Arvutikoolil) õigus esitada arve summas 107,40 eurot.

Koolitajad:
  • Katre Kalle (Tallinna Arvutikool OÜ)
  • Arvo Saat (Tallinna Arvutikool OÜ)
  • Kadi Tamm (Tallinna Arvutikool OÜ)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kairi Burnaševa, kairi.burnasheva@hitsa.ee, tel: 6510107
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Hansa Kool
Aadress: Anne 63 TARTU LINN 50703 Tartu maakond
Lisainfo: Katre Kalle, tel: 517 5606, e-post: katre.kalle@akoolitus.ee
Kirjeldus
Sisu:

HITSA korraldab koostöös Tallinna Arvutikooliga algtaseme koolitused lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajatele, kes tunnevad, et arvuti kasutamine igapäevases töös võiks ladusamalt minna. Ootame koolitusele õpetajaid, kes erinevatel põhjustel ei pea end arvutikasutajaks või nende arvuti kasutamise oskused on väga piiratud.

Sihtgrupp vabatekstina: Lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajad
Õpisündmuse teemad:

1. Teeme arvutitöö mugavamaks
2. Internet, interneti turvalisus
3. Tekstitöötlus MS Word
4. Failitöötlus
5. Tabelarvutus MS Excel
6. E-post ja ID-kaart

Alustamise tingimused: -
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Koolitusel osaleja lõpetab koolituse, kui ta on sooritanud ja esitanud kõik nõutavad ülesanded

Õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:
• kasutab arvutit iseseisvalt baastasemel 
• teostab olulisemaid failioperatsioone 
• koostab ja vormindab iseseisvalt lihtsaid tekstidokumente 
• koostab ja töötleb lihtsaid tabelarvutuse tabeleid 
• leiab iseseisvalt internetist õpetajatööks vajalikku infot 
• kasutab iseseisvalt elektronposti 
• teab ID-kaardi kasutamise võimalusi ja oskab digitaalselt allkirjastada dokumenti 


Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
1. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 14.09.2017 14:00 - 14.09.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

2. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 21.09.2017 14:00 - 21.09.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

3. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 28.09.2017 14:00 - 28.09.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

4. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 05.10.2017 14:00 - 05.10.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

5. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 12.10.2017 14:00 - 12.10.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

6. kontaktseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 19.10.2017 14:00 - 19.10.2017 17:15

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Registreeri ootenimekirja

Tagasi kalendrisse