Sissejuhatus Edisoni haridusroboti programmeerimisse Edware äpiga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel eesmärgiks on pakkuda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet põhikooli esimeses, teises ja kolmandas astmes läbi robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Toimumise aeg: 24.08.2017 - 24.08.2017
Maht: 8.00 akad/t
  • Auditoorne: 4 akad/t
  • Praktiline: 4 akad/t
Osalejate arv: 10 kuni 12 osalejat
Hind osalejale: 45 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • haridustehnoloogile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
  • Villu Varblane (Tapa Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Kristi Rahn, kristi.rahn@hitsa.ee
Toimumise koht
Toimumise koht: Tapa Gümnaasium
Aadress: Pargi 12 TAPA VALD 45106
URL: http://tapagymnaasium.kovtp.ee/kont...
Lisainfo: Koolitus kestab 10.00-16.15
Kirjeldus
Õpiväljundid:

koolituse läbinu teab koolitusel tutvustatud Edisoni haridusroboti otstarvet ja tunneb võimalusi selle rakendamiseks põhikooli õppevaldkondades täiendava õppevahendina.

Sihtgrupid: Õpetaja.
klassiõpetajad, aineõpetajad
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: koolituse eesmärk on anda õpetajatele ideid, kuidas mitmekesistada ainevaldkonnapõhist õpet põhikooli esimeses, teises ja kolmandas astmes läbi robootiliste seadmete kasutuselevõtu.
Sisu:

Koolitus on suunatud klassiõpetajatele ja informaatikaõpetajatele, kes soovivad tuua robootika juba esimesse kooliastmesse läbi selle lõimimise matemaatika, muusika ja kunsti ainekavadega http://koolielu.ee/waramu/view/1-fbe409e4-ec7b-40ef-a881-79df939d0487 

Koolitusel vaadatakse läbi kõik Edison roboti püsiprogrammid ja  Edware äpi võimalused ning koostatakse väga lihtsad programmid. Koolitusslaide toetab 41 harjutuste lühivideot mahus  52 minutit: https://www.youtube.com/playlist?list=PLsuIVFxmnqAoqRaCHwaeVbiaS6IN4gnx_   Koolitusslaide on võimalik kasutada kuni poole aasta õppematerjalina, jaotades selle vastavalt õpilaste tasemele kuni 24 akadeemiliseks tunniks. Kasutamise muudab atraktiivseks tahvlite kasutamine ja juhtmevabadus.

Materjale täiendab väljatrükitav treeningväljak roboti harjutuste läbiviimiseks.

Koolituse slaidid on allalaetavad alates 1.maist 2016 Koolielu keskkonnast.

Õppematerjal on rühmitatud kolme faasi:

1. avasta – loeng ja video annavad ülevaate komplekti otstarbest, minimaalsest vajalikust koosseisust õppetöö läbiviimiseks, kasutamise põhiainevaldkonnast, õpetajamaterjalist ja näidistunnikavadest, vajadusel tarkvara kasutamise õpetusest;

2. loo – praktikumi käigus luuakse füüsiline (programmeeritav) mudel või õpetamise abivahend (matt vms), mis täiendab konkreetset õppevaldkonna teemat;

3. jaga ja peegelda – rühmatöö käigus töötatakse välja õpiloo kavand vabalt valitud täiendavale ainevaldkonnale, mille õppega komplekti lõimida saab ning jagatakse seda teiste õppijatega.

 

Õpisündmuse teemad:

Õppematerjalid on välja töötatud OÜ Future Robotics poolt Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Õppevorm: auditoorne
Alustamise tingimused: koolituse läbimiseks on vajalikud algteadmised tahvelarvutite kasutamisest. Soovitav on inglise keele algtase.
Lõpetamise tingimused:

Koolitusel osalemise eeltingimuseks on kõikide koolitusel demonstreeritavate komplektide YouTube keskkonnas asuvate tutvustusvideote läbivaatamine kogumahus 1,25 akadeemilist tundi. Auditoorne koolituse osa tuleb läbida täismahus. 

Lõpudokument: Tunnistus
Väljatöötaja: OÜ Future Robotics
Koolituspäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 24.08.2017 - 24.08.2017
Toimumise koht: Tapa Gümnaasium
Aadress: Pargi 12 TAPA VALD 45106 Lääne-Viru maakond
URL: http://tapagymnaasiu...
Lisainfo: Koolitus kestab 10.00-16.15

Vaata detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Maht: 6.00 akad/t

Vaata vähem

Koolituspäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse