IKT sügiskonverents 2017 - Tehnoloogiarikas kool

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus 25. oktoobril 2017 Tallinna Reaalkoolis toimuv IKT sügiskonverents teemal "Tehnoloogiarikas kool". Konverentsi korraldajateks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasustus, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkool ja eKool.
Toimumise aeg: 25.10.2017 - 25.10.2017
Kontaktpäev:
  • Tehnoloogiarikas kool (25.10.2017 10:00 - 25.10.2017 16:20)
Maht: 10.00 akad/t
Osalejate arv: 200 kuni 300 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Inga Kõue, inga@koue.ee
Partner: Tallinna Haridusamet
Õpisündmuse veebilink: https://expo.ekool.eu/
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Reaalkool
Aadress: Estonia pst 6 TALLINN 10148
Lisainfo: Tähelepanu! Palun tee töötubade valik peale konverentsile registreerumist ekraani allosas. Valiku kinnitamiseks vajuta lehe lõpus "Salvesta".
Kirjeldus
Sihtgrupid: Õpetaja, Haridustehnoloog, Õppejuht, Haridusasutuse juht, Haridusametnik, Noorsootöötaja.
Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhid ja haridusametnikud.
Haridusastmed: Üldharidus
Sisu:

Tehnoloogia on üha enam jõudmas igapäevasesse õppetöösse, seetõttu soovime anda osalejatele enam praktilisi soovitusi ning tutvustada põnevaid lahendusi infotehnoloogia oskuslikust kasutamisest õppetöös. Päeva jooksul toimuva 24 töötoa seast saab valida digitaalsetest õppevahenditest ja –materjalidest innovaatiliste õppemeetodite ning internetiohtudest kooli pilvelahendusteni välja. Lisaks töötubadele toimub seekordsel konverentsil EXPO, kus paralleelsessioonide vahepausidel saab iga osaleja kooli aulas lähemalt tutvuda haridusele suunatud digivaldkonna toodete ja teenustega. 

Konverentsi korraldajateks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasustus, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkool ja eKool.

Tähelepanu! Konverentsile registreerudes palume teha töötubade valik peale isikuandmete registreeringu kinnitust. 

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Töö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates ruumides, mis on varustatud vajaliku tehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: IKT konverents, konverents, tehnoloogia, digivõimalused
Tehnoloogiarikas kool - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.10.2017 10:00 - 25.10.2017 16:20
Toimumise koht: Tallinna Reaalkool
Aadress: Estonia pst 6 TALLINN 10148 Harju maakond
Lisainfo: Tähelepanu! Palun tee töötubade valik peale konverentsile registreerumist ekraani allosas. Valiku kinnitamiseks vajuta lehe lõpus "Salvesta".

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: IKT sügiskonverentsil toimub 24 paralleelset töötuba, kus tutvustatakse erinevaid tehnoloogia kasutamise võimalusi õppetöös.

NB! Juhime tähelepanu, et töötoa valik tuleb eraldi salvestada.
Päevakava: 09:00 - 10:00 Saabumine ja tervituskohv
10:00 - 11:00 Konverentsi avaettekanded
11:00 - 12:00 Esimene paralleelsessioon
12:00 - 12:20 Kohvipaus ja EXPO
12:20 - 13:30 Teine paralleelsessioon
13:30 - 14:30 Lõuna ja EXPO
14:30 - 16:00 Kolmas paralleelsessioon
16:00 - 16:20 Koolinoorte tantsu- ja valgusshow
16:20 Konverentsi lõpp

Vaata vähem

Töötoad

25.10.2017

11:00 – 12:00
Digikoolitused hariduses (ruum 305) (35/36)

Kuidas arendada digipädevust haridusasutuses täienduskoolituse abil - mida, kuidas ja kellele on vaja? Töötoas arutleme HITSA täienduskoolituste sisu, sihtrühma ja vormi üle, et toetada muutunud õpikäsituse ja digivõimaluste rakendumist haridusasutuses kõige vajalikumal moel. Arutelu juhivad HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan ja koolitusvaldkonnajuht Katrin Kiilaspää.

Digitaalse õppevara uus kodu - e-Koolikott (ruum 205) (36/36)

Töötoas räägime lähemalt, mis on e-Koolikott ja kuidas seda kasutada. Vaatame koos läbi, kuidas toimib otsing, kuidas lisada ja mida arvesse võtta uute materjalide loomisel, tutvustame ja õpime looma kogumikke. Anname ka ülevaate, milliseid uuendusi on oodata e-Koolikoti lahenduses. Kõikidelt osalejatelt on oodatud ka vahetu tagasiside oma kasutuskogemuse kohta. Töötoa viivad läbi Madli-Maria Naulainen Kuressaare Gümnaasiumist, osaleb Ave Rand Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusest.

Informaatika uued valikkursused (ruum 204) (32/36)

Kevadel said HITSA toel valmis uued informaatika valikaine kursused põhikoolile. Uuteks teemadeks on programmeerimine, 3D ja disain ning küberturvalisus. Birgy Lorenz räägib ja tutvustab lähemalt valminud uusi Informaatika valikaine kursuste sisu ja õpieemasid.

Micro:bittide kasutamine õppetöös (ruum 407 arvutiklass) (16/18)

Kuidas jõudsid Micro:bit-id Tallinna Reaalkooli? Töötoas tutvustavad Reaalkooli õpetajad Veiko Somelar ja Jaanika Lukk 3. klassi programmeerimiskursust ja annavad ülevaate õpitud tegevustest. Töötoas saavad osalejad ka ise praktiliselt Micro:bit-de kasutamist proovida.

Internetiohud juutuuberite ajastul (ruum 303) (56/60)

Veebikonstaabel Maarja Punak räägib sellest, mida lapsed päriselt sotsiaalmeedias teevad ja millega lapsevanemad jäävad hätta. Lisaks antakse töötoas soovitusi koolidele, mida tuleks koolirahu huvides ja kiusamise ennetamiseks teha.

MozaLearn õppetöös (ruum 206) (36/36)

MozaLearn on ungarlaste poolt loodud professionaalne integreeritud digitaalne õpikeskkond. Töötoas anname ülevaate, kuidas kasutatakse MozaLearni võimalusi Tallinna Reaalkoolis bioloogia, matemaatika ja algklasside tundides.Töötoa viivad läbi Tiia Niggulis, Tiina Talvi ja Kristel Kõrvits.

Uudsed õppemeetodid STEM ainetes (ruum 208) (30/30)

MOOC-ODL rahvusvaheline projekt tutvustab virtuaal- ja kauglaboreid ning näitab võimalusi laborite kasutuselevõtuks reaal- ja loodusainetes. Töötoas tutvustab Helen Tuusti Sagadi Looduskoolist projekti keskkonda ning näitab enda loodud loodusteemalist micro-MOOCi.

Õpilahendused DIFI.NET näitel (ruum 302) (22/30)

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi projektipartner DIFI.NET OÜ räägib STEM (science, technology, engineering, mathematics) valdkonna õpivahenditest: kuidas demonstreerida õpilastele teaduse, hariduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid, selgitada õpetajatele tehnoloogia järjest tähtsamat rolli laste igapäevases elus. Lisaks tutvustatakse õppe- ja mänguprogramme, mida võib mängida nii arvutis kui laual. Ülesandeid jagub nii arvutis lahendamiseks kui ka füüsiliste mängu- ja õppevahenditega katsetamiseks. Lisaks näitab Tallinna Mustjõe Gümnaasium lühivideot telesillast „ТЕЛЕМОСТ Эстония – Израиль «Цифровые технологии для начальной школы»“. Töötuba toimub vene keeles.

12:20 – 13:30
Avatud õpperuumide lahendused (ruum 303) (54/60)

Töötoa esimeses pooles tutvustab Kaarel Rundu Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpikeskkonna lahendusi, mis on keskkonnasõbralikud (recycling ja upcycling põhimõtted), lähtuvad õpilaste algatustest (teostusesse on nad ise kaasatud) ja muutunud õpikäsituse põhimõtetest ning mille eesmärk on muuta õpikeskkond õppija- ja õpetajasõbralikumaks. Külliki Otsa Gustav Adolfi Gümnaasiumist tutvustab õppetöö korraldamist avatud klassiruumis Tartu Hansa Kooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi uue õppehoone näite põhjal.

Õpilugude loomine koolis (ruum 205) (36/36)

Gustav Adolfi Gümnaasium on koostöös Leedu kirjastusega välja töötamas uudseid õpilugude laadseid õppematerjale, kus õpetaja jaoks luuakse ülesanded ning videod. Töötoas tutvustavad Ingrid Maadvere ja Yvonne Veski uusi loodud õppematerjale ning kutsutakse õpetajaid neid katsetama.

ECDL õppeprogramm koolidele (ruum 204) (28/36)

ECDL (European Computer Driving Licence) ehk arvuti baasoskuste õppeprogramm on IT oskuste sertifitseerimissüsteem, mille läbinutel on võimalus omandada nii arvuti baasoskused kui eksami sooritamisel rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat. ECDL Eesti ootab koole liituma selle programmiga ja käivitama oma koolis ECDL Eksamikeskus, mille registreerimine on koolile tasuta. Lisaks võimaldatakse eksaminaatoritele väljaõpe ning kord aastas lisakoolitus. ECDL õppematerjalid on inglise, eesti ja venekeelsed. Töötoa viib läbi Triin Kangur BCS Koolitusest.

Robootika võimalused koolinoortele (ruum 208) (18/36)

Töötoas jagavad noored robootikahuvilised oma kogemusi First Global ülemaailmaselt robootikavõistluselt ja demonstreerivad võistlusrobotit. Töötoa viivad läbi Ramses Sepp, Nils Norman Kalle ja nende juhendaja Leivo Sepp.

Digimõte (ruum 305) (35/36)

Konkursi "Digimõte 2016" projekte tutvustavad Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium ja Tallinna 32. Keskkool. Tallinna Kunstigümnaasiumi projekt „Loodusmustrid muusikas“ on innovaatiline ainete lõimimine, mille keskse osa moodustavad 10 äppi, mis arendati välja popmuusik Björki juhtimisel ning mida väljaspool Eestit tuntakse haridusprojekti nimega BIOPHILIA. Projketi tutvustab Mari-Liis Sults. Tallinna 32. Keskkoolis on tänu projektile "E-õppe keskkond algklassidele" olemas klassiõpetajate koostatud veebipõhine õppematerjalide lingikogu ja algklasside korrusel korralik internetiühendus. Kool tutuvstab, mida nad on teinud selleks, et neil oleks lisaks digivahenditele ka õpetajate tahe, oskused ja kindlustunne olemasolevaid vahendeid õppetöö läbiviimisel kasutada. Projekti tutvustab Anne Tiits. Tallinna Järveotsa Gümnaasium tutvustab projekti "Hariduslikud mängud õppetöös" raames hariduslikke mänge, mis arendavad loovat probleemide lahendamist, analüütilist ja loogilist mõtlemist ning lihtsat programmeerimiskeelt. Projekti läbiviimine toetus Linda Liukase lasteraamatule „Tere, Ruby!". Projekti tutvusatavad Jaana Skvortsova ja Marianne Koitla.

Õpiveebi uued võimalused (ruum 206) (36/36)

Kas teadsid, et Tebo õpiveebi teste saab nüüd lahendada ka Facebooki Messengeri Appis? See on just nagu vestlus sõbraga, kus tema esitab küsimusi, Sina vastad ning tema annab tagasisidet, kuidas Sul läheb. Töötoas tutvustavada Kaia Tammekänd ja Liina Lindpere Tebo õpiveebi uusimaid funktsioone - tunnikomplekti, kogumikku ja Messengeri testi, samuti vaadatakse üle kõik teised interaktiivsete harjutuste võimalused - test, lünkharjutus ja kontrolltöö ning see, kuidas neid õpiveebis oma õpilastega jagada.

eTwinningu õpiprojektid (ruum 304) (22/36)

eTwinning on Euroopa suurim õpetajate võrgustik, kus tähelepanu keskpunktis on õpilaste tulevikuoskuste arendamine ning uue õpikäsituse rakendamine. Töötoas tutvustakse eTwinningu võimalusi ja Eesti õpetajate algatatud õpiprojekte, kuhu oodatakse kõiki, kes tahavad projektõppe ja eTwinninguga lähemat tutvust teha. Töötoa viib läbi Laine Aluoja Türi Põhikoolist.

Digimõte venekeelsed projektid (ruum 302) (33/36)

В этой рабочей комнате вы узнаете о принципах STEAM-образования и познакомитесь с лучшими практиками. Будут представлены примеры проектов: АРТ-математика в Desmos и GeoGebra; Информатика как развивающий предмет; STEAM-проект в начальной школе. Комплексный подход. Töötuba toimub vene keeles ja seda viivad läbi Ljudmilla Roždestvenskaja, Kristina Toropova ja Julia Ratšinskaja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumist

14:30 – 16:00
EENeti teenused koolidele (ruum 303) (36/36)

Järgmiste aastate jooksul investeerib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ca 13 miljonit eurot üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamiseks, mille raames on võimalik uuendada kooli kohtvõrk (nii kaabeldus kui seadmed) kui ka hankida täiendavat esitlustehnikat. Juttu tuleb sellest, mille alusel on valitud koolid I etappi ning kuidas korraldatakse kogu protsessi, sh kaabelduse kaasajastamine, uute seadmetega varustamine. Ühtlasi räägib projektijuht Jüri Saar ajakavast ja millised on II etapi väljavaated. Töötoa teises pooles tutvustab Sten Aus EENeti pilvelahendusi, mis on heaks ja turvaliseks alternatiiviks riistvara hoidmiseks "laua all" - hoida seda hoopis maapinnast kõrgemal - pilves. Töötoas tutvustame pilve(de) plusse-miinuseid. Samuti GÉANTi üle-euroopalist pilvehanget, mille kaudu on võimalik haridus- ja teadusasutustel osta pilveteenust suurtegijatelt (Amazon ja Microsoft) turuhinnast tunduvalt odavamalt. Lühidalt räägime ka EENeti pilveteenustest TAAT ja HarID.

Efektiivne õppetöö digivahenditega (ruum 208) (12/36)

Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Harry Sepp räägib enda kogemusest õpikeskkondadega ning jagab näpunäiteid Foxcademy integreerimiseks õppetöösse. Töötoas tutvustab Foxcademy platvormi uuendusi – tööriistu, teste ja õpianalüüsi – pedagoog Elo Reinik ning mängitakse läbi reaalsed kasutusolukorrad. Erinevatele küsimustele õpikeskkonna kohta vastavad töötoa käigus jooksvalt Harry Sepp ja Foxcademy meeskond. Töötuba on suunatud 7.-12. klassi matemaatika-, keemia- ja füüsikaõpetajatele ning ainevaldkonna huvilistele.

Insplay STEAM valdkonna haridustooted ja uued lahendused haridusasutustele (ruum 204) (22/36)

Tutvustame Insplay uusi STEAM valdkonna haridustooteid ja räägime erinevatest tugiteenustest, mida haridusele pakume. Töötoas saab tutvuda Technology Will Save Us toodetega ja uute põnevate robootikakomplektidega nagu Sphero EDU ja InO-Bot. Töötoa viivad läbi Andres Sirel ja Mari-Liis Peets.

Droonid õues õppes (Aulas ja kooliõues) (34/36)

Droonide töötuba algab aulas, mis järel liigutakse kooli õue, kus Nemo Vunk demonstreerib kõige uuemaid droone, nende autonoomsust ja lihtsust ning õpetab lennutamist. Töötoa jooksul tehakse aerofotosid ja videoklippe, demonstreeritakse viimaste aastate jookul populaarseks saanud spordiala, FPV racingu, droone ja VR-prille. Lisaks räägitakse droonide kasutusvõimalusest töös, koolis ja fotonduses.

Virtuaalreaalsus klassiruumis (ruum 304) (20/20)

Janika Leoste tutvustab VR töötoas virtuaalreaalsuses 3D modelleerimist. Sõita saab virtuaalse autoga, kasutades ehtsat rooli ja pedaale. HTC Vive komplektis on võimalik virtuaalseid käsi kasutades proovida oma oskust puuviljade tükeldamises. Samuti saab tutvuda 360 kraadi kaamera ja Google Cardboardi võimalustega. Töötoa aitavad läbi viia Leo Benjamin Leoste, GAG 7c klassi õpilane ja Johan Valdemar Leoste, Tallinna Polütehnikumi 1. kursuse õpilane.

eKooli uued võimalused õppimise ja õpetamise toetamiseks (ruum 305) (36/36)

Töötoas räägitakse eKoolis valminud erinevatest lahendustest õpetaja ja õpilase jaoks. Vaatame üle õpetaja äpi ja töökavad, tutvustame koduste ülesannete uuendusi, selgitame uut õpianalüütika moodulit. Räägime murelaste probleemide lahendamisel tehtavast koostööst kodu, kooli ja kohaliku omavalitsuse vahel. Näitame klassijuhatajale koostatavat oma klassi uudiseid ja infot koondavat lehte. Vastame küsimustele ja arutame uusi ideid ning ettepanekuid. Töötoa viivad läbi Ene Lindemann ja Tanel Keres eKoolist ja Urmas Sadam Tallinna Laagna Gümnaasiumist.

Alusta uut aastat e-õpiku ja töövihikuga (ruum 206) (36/36)

Mis on veebikeskkond "Opiq" ja kellele see mõeldud on? Avita kirjastusest Hendrik Väli ja Antti Rammo tutvustavad uut digiõpiku keskkonda ning kuidas seda kasutada.

Autoriõigused ja kool (ruum 205) (36/36)

Õpetaja puutub autoriõigustega kokku erineval viisil nii erinevaid materjale kasutades kui ka erinevaid materjale luues. Töötoas räägib Ingrid Maadvere sellest, mida peaks mõlemal juhul silmas pidama ning luuakse ise üks õppematerjal, mida võib vabalt veebis levitada.

Lego EV3 kui õppevahend - teooriast praktikani. Lego EV3 - oт теории к практике (ruum 302) (28/30)

Предмет робототехники в школе. Опыт школы на примере работы кружка и проведении уроков. Робот как средство изучения естественных и точных наук. От теории к практике для разных школьных ступеней. Töötuba toimub vene keeles ja selle viib läbi Tallinna 53. Keskkooli ja Ehte Humanitaargümnaasiumi õpetaja Georgi Lagvilava.

Tagasi kalendrisse