IKT sügiskonverents 2017 - Tehnoloogiarikas kool

Üldinfo:
Toimumise aeg: 25.10.2017 - 25.10.2017
Kontaktpäev:
  • Tehnoloogiarikas kool (25.10.2017 10:00 - 25.10.2017 16:20)
Maht: 10.00 akad/t (0.38 EAP)
Osalejate arv: 200 kuni 300 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Inga Kõue, inga.koue@hitsa.ee
Õpisündmuse veebilink: https://expo.ekool.eu/
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Reaalkool
Aadress: Estonia pst 6 TALLINN 10148 Harju maakond
Lisainfo: Tähelepanu! Palun tee töötubade valik peale konverentsile registreerumist ekraani allosas. Valiku kinnitamiseks vajuta lehe lõpus "Salvesta".
Kirjeldus
Sisu:

Tehnoloogia on üha enam jõudmas igapäevasesse õppetöösse, seetõttu soovime anda osalejatele enam praktilisi soovitusi ning tutvustada põnevaid lahendusi infotehnoloogia oskuslikust kasutamisest õppetöös. Päeva jooksul toimuva 24 töötoa seast saab valida digitaalsetest õppevahenditest ja –materjalidest innovaatiliste õppemeetodite ning internetiohtudest kooli pilvelahendusteni välja. Lisaks töötubadele toimub seekordsel konverentsil EXPO, kus paralleelsessioonide vahepausidel saab iga osaleja kooli aulas lähemalt tutvuda haridusele suunatud digivaldkonna toodete ja teenustega. 

Konverentsi korraldajateks on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasustus, Tallinna Haridusamet, Tallinna Reaalkool ja eKool.

Tähelepanu! Konverentsile registreerudes palume teha töötubade valik peale isikuandmete registreeringu kinnitust. 

Sihtgrupp vabatekstina: Üldhariduskoolide õpetajad, koolijuhid ja haridusametnikud.
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog, õppejuht, haridusasutuse juht, haridusametnik, noorsootöötaja
Haridusastmed: Üldharidus
Märksõnad: IKT konverents, konverents, tehnoloogia, digivõimalused
Tehnoloogiarikas kool - Üldinfo
Toimumise aeg: 25.10.2017 10:00 - 25.10.2017 16:20
Aadress: Estonia pst 6 TALLINN 10148 Harju maakond
Lisainfo: Tähelepanu! Palun tee töötubade valik peale konverentsile registreerumist ekraani allosas. Valiku kinnitamiseks vajuta lehe lõpus "Salvesta".

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: IKT sügiskonverentsil toimub 24 paralleelset töötuba, kus tutvustatakse erinevaid tehnoloogia kasutamise võimalusi õppetöös.

NB! Juhime tähelepanu, et töötoa valik tuleb eraldi salvestada.
Päevakava: 09:00 - 10:00 Saabumine ja tervituskohv
10:00 - 11:00 Konverentsi avaettekanded
11:00 - 12:00 Esimene paralleelsessioon
12:00 - 12:20 Kohvipaus ja EXPO
12:20 - 13:30 Teine paralleelsessioon
13:30 - 14:30 Lõuna ja EXPO
14:30 - 16:00 Kolmas paralleelsessioon
16:00 - 16:20 Koolinoorte tantsu- ja valgusshow
16:20 Konverentsi lõpp

Vaata vähem

Töötoad

25.10.2017

11:00 – 12:00
Digikoolitused hariduses (33/36)

Kuidas arendada digipädevust haridusasutuses täienduskoolituse abil - mida, kuidas ja kellele on vaja? Töötoas arutleme HITSA täienduskoolituste sisu, sihtrühma ja vormi üle, et toetada muutunud õpikäsituse ja digivõimaluste rakendumist haridusasutuses kõige vajalikumal moel. Arutelu juhivad HITSA juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan ja koolitusvaldkonnajuht Katrin Kiilaspää.

Digitaalse õppevara uus kodu - e-Koolikott (36/36)

Töötoas räägime lähemalt, mis on e-Koolikott ja kuidas seda kasutada. Vaatame koos läbi, kuidas toimib otsing, kuidas lisada ja mida arvesse võtta uute materjalide loomisel, tutvustame ja õpime looma kogumikke. Anname ka ülevaate, milliseid uuendusi on oodata e-Koolikoti lahenduses. Kõikidelt osalejatelt on oodatud ka vahetu tagasiside oma kasutuskogemuse kohta.

Informaatika uued valikkursused (31/36)

Kevadel said HITSA toel valmis uued informaatika valikaine kursused põhikoolile. Uuteks teemadeks on programmeerimine, 3D ja disain ning küberturvalisus. Birgy Lorenz räägib ja tutvustab lähemalt valminud uusi Informaatika valikaine kursuste sisu ja õpieemasid.

Micro:bittide kasutamine õppetöös (15/18)

Kuidas jõudsid Micro:bit-id Tallinna Reaalkooli? Töötoas tutvustavad Reaalkooli õpetajad 3. klassi programmeerimiskursust ja annavad ülevaate õpitud tegevustest. Töötoas saavad osalejad ka ise praktiliselt Micro:bit-de kasutamist proovida.

Internetiohud juutuuberite ajastul (51/60)

Veebikonstaabel Maarja Punak räägib sellest, mida lapsed päriselt sotsiaalmeedias teevad ja millega lapsevanemad jäävad hätta. Lisaks antakse töötoas soovitusi koolidele, mida tuleks koolirahu huvides ja kiusamise ennetamiseks teha.

MozaLearn õppetöös (36/36)

MozaLearn on ungarlaste poolt loodud professionaalne integreeritud digitaalne õpikeskkond. Töötoas anname ülevaate, kuidas kasutatakse MozaLearni võimalusi Tallinna Reaalkoolis bioloogia, matemaatika ja algklasside tundides.

Uudsed õppemeetodid STEM ainetes (30/30)

MOOC-ODL rahvusvaheline projekt tutvustab õpetajatele virtuaal- ja kauglaboreid ning näitab võimalusi nende kasutuselevõtuks reaal- ja loodusainete õpetamisel. Spetsiaalselt loodud keskkonnas õpib iga õpetaja ka ise väiksele õpperühmale suunatud e-kursuseid looma. Töötoas räägib oma projektikogemusest Eesti õpetaja ja tutvustab kursuse läbiviimiseks loodud keskkonda, sealhulgas näitab enda loodud looduseteemalist micro-MOOCi.

Õpilahendused DIFI.NET näitel (22/30)

Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi projektipartner DIFI.NET OÜ räägib STEM (science, technology, engineering, mathematics) valdkonna õpivahenditest: kuidas demonstreerida õpilastele teaduse, hariduse ja tehnoloogia omavahelisi seoseid, selgitada õpetajatele tehnoloogia järjest tähtsamat rolli laste igapäevases elus. Lisaks tutvustatakse õppe- ja mänguprogramme, mida võib mängida nii arvutis kui laual. Ülesandeid jagub nii arvutis lahendamiseks kui ka füüsiliste mängu- ja õppevahenditega katsetamiseks. Lisaks näitab Tallinna Mustjõe Gümnaasium lühivideot telesillast „ТЕЛЕМОСТ Эстония – Израиль «Цифровые технологии для начальной школы»“. Töötuba toimub vene keeles.

12:20 – 13:30
Avatud õpperuumide lahendused (51/60)

Töötoa esimeses pooles tutvustab Kaarel Rundu Tallinna Saksa Gümnaasiumi õpikeskkonna lahendusi, mis on keskkonnasõbralikud (recycling ja upcycling põhimõtted), lähtuvad õpilaste algatustest (teostusesse on nad ise kaasatud) ja muutunud õpikäsituse põhimõtetest ning mille eesmärk on muuta õpikeskkond õppija- ja õpetajasõbralikumaks. Külliki Otsa Gustav Adolfi Gümnaasiumist tutvustab õppetöö korraldamist avatud klassiruumis Tartu Hansa Kooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi uue õppehoone näite põhjal.

Õpilugude loomine koolis (36/36)

Gustav Adolfi Gümnaasium on koostöös Leedu kirjastusega välja töötamas uudseid õpilugude laadseid õppematerjale, kus õpetaja jaoks luuakse ülesanded ning videod. Töötoas tutvustatakse loodud õppematerjale ning kutsutakse õpetajaid neid katsetama.

ECDL õppeprogramm koolidele (26/36)

ECDL (European Computer Driving Licence) ehk arvuti baasoskuste õppeprogramm on IT oskuste sertifitseerimissüsteem, mille läbinutel on võimalus omandada nii arvuti baasoskused kui eksami sooritamisel rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaat. ECDL Eesti ootab koole liituma selle programmiga ja käivitama oma koolis ECDL Eksamikeskus, mis annab lisaks arvuti baasoskuste testimisele-sertifitseerimisele ka väikese omatulu teenimise võimaluse. Eksamikeskuseks registreerimine on koolile tasuta, lisaks võimaldatakse eksaminaatoritele väljaõpe ning kord aastas lisakoolitus. ECDL õppematerjalid on inglise, eesti ja venekeelsed.

Robootika võimalused koolinoortele (18/36)

Töötoas jagavad noored robootikahuvilised oma kogemusi First Global ülemaailmaselt robootikavõistluselt ja demonstreerivad võistlusrobotit.

Digimõte (35/36)

Konkursi "Digimõte 2016" projekte tutvustavad Tallinna Kunstigümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium ja Tallinna 32. Keskkool. Tallinna Kunstigümnaasiumi projekt „Loodusmustrid muusikas“ on innovaatiline ainete lõimimine, mille keskse osa moodustavad 10 äppi, mis arendati välja popmuusik Björki juhtimisel ning mida väljaspool Eestit tuntakse haridusprojekti nimega BIOPHILIA. Tallinna 32. Keskkoolis on tänu projektile "E-õppe keskkond algklassidele" olemas klassiõpetajate koostatud veebipõhine õppematerjalide lingikogu ja algklasside korrusel korralik internetiühendus. Kool tutuvstab, mida nad on teinud selleks, et neil oleks lisaks digivahenditele ka õpetajate tahe, oskused ja kindlustunne olemasolevaid vahendeid õppetöö läbiviimisel kasutada. Tallinna Järveotsa Gümnaasium tutvustab projekti "Hariduslikud mängud õppetöös" raames hariduslikke mänge, mis arendavad loovat probleemide lahendamist, analüütilist ja loogilist mõtlemist ning lihtsat programmeerimiskeelt. Projekti läbiviimine toetus Linda Liukase lasteraamatule „Tere, Ruby!"

Õpiveebi uued võimalused (36/36)

Kas teadsid, et Tebo õpiveebi teste saab nüüd lahendada ka Facebooki Messengeri Appis? See on just nagu vestlus sõbraga, kus tema esitab küsimusi, Sina vastad ning tema annab tagasisidet, kuidas Sul läheb. Töötoas tutvustatakse Tebo õpiveebi uusimaid funktsioone - tunnikomplekti, kogumikku ja Messengeri testi, samuti vaadatakse üle kõik teised interaktiivsete harjutuste võimalused - test, lünkharjutus ja kontrolltöö ning see, kuidas neid õpiveebis oma õpilastega jagada.

eTwinningu õpiprojektid (20/36)

eTwinning on Euroopa suurim õpetajate võrgustik, kus tähelepanu keskpunktis on õpilaste tulevikuoskuste arendamine ning uue õpikäsituse rakendamine. Töötoas tutvustakse eTwinningu võimalusi ja Eesti õpetajate algatatud õpiprojekte, kuhu oodatakse kõiki, kes tahavad projektõppe ja eTwinninguga lähemat tutvust teha.

Digimõte venekeelsed projektid (30/36)

В этой рабочей комнате вы узнаете о принципах STEAM-образования и познакомитесь с лучшими практиками. Будут представлены примеры проектов: АРТ-математика в Desmos и GeoGebra; Информатика как развивающий предмет; STEAM-проект в начальной школе. Комплексный подход. Töötuba toimub vene keeles.

14:30 – 16:00
EENeti teenused koolidele (36/36)

Järgmiste aastate jooksul investeerib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ca 13 miljonit eurot üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamiseks, mille raames on võimalik uuendada kooli kohtvõrk (nii kaabeldus kui seadmed) kui ka hankida täiendavat esitlustehnikat. Juttu tuleb sellest, mille alusel on valitud koolid I etappi ning kuidas korraldatakse kogu protsessi, sh kaabelduse kaasajastamine, uute seadmetega varustamine. Ühtlasi räägitakse ajakavast ja millised on II etapi väljavaated. Töötoa teises pooles tuleb tutvustamisele EENeti pilvelahendus, mis on heaks ja turvaliseks alternatiiviks riistvara hoidmiseks "laua all" - hoida seda hoopis maapinnast kõrgemal - pilves. Töötoas tutvustame pilve(de) plusse-miinuseid. Samuti GÉANTi üle-euroopalist pilvehanget, mille kaudu on võimalik haridus- ja teadusasutustel osta pilveteenust suurtegijatelt (Amazon ja Microsoft) turuhinnast tunduvalt odavamalt. Lühidalt räägime ka EENeti pilveteenustest TAAT ja HarID.

Foxcademy uued võimalused (12/36)

Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Harry Sepp räägib enda kogemusest õpikeskkondadega ning jagab näpunäiteid Foxcademy integreerimiseks õppetöösse. Töötoas tutvustab Foxcademy platvormi uuendusi – tööriistu, teste ja õpianalüüsi – pedagoog Elo Reinik ning mängitakse läbi reaalsed kasutusolukorrad. Erinevatele küsimustele õpikeskkonna kohta vastavad töötoa käigus jooksvalt Harry Sepp ja Foxcademy meeskond. Töötuba on suunatud 7.-12. klassi matemaatika-, keemia- ja füüsikaõpetajatele ning ainevaldkonna huvilistele.

Insplay STEAM valdkonna haridustooted ja uued lahendused haridusasutustele (18/36)

Tutvustame Insplay uusi STEAM valdkonna haridustooteid ja räägime erinevatest tugiteenustest, mida haridusele pakume. Töötoas saab tutvuda Technology Will Save Us toodetega ja uute põnevate robootikakomplektidega nagu Sphero EDU, Pi2Go, InO-Bot, Quirkbot, Dash&Dot jt.

Droonid õues õppes (31/36)

Droonide töötuba toimub kooli õues, kus demonstreeritakse kõige uuemaid droone, nende autonoomsust ja lihtsust ning õpetame lennutamist. Töötoa jooksul tehakse aerofotosid ja videoklippe, demonstreeritakse viimaste aastate jookul populaarseks saanud spordiala, FPV racingu, droone ja VR-prille. Lisaks räägitakse droonide kasutusvõimalusest töös, koolis ja fotonduses.

Virtuaalreaalsus klassiruumis (20/20)

Janika Leoste tutvustab VR töötoas virtuaalreaalsuses 3D modelleerimist. Sõita saab virtuaalse autoga, kasutades ehtsat rooli ja pedaale. HTC Vive komplektis on võimalik virtuaalseid käsi kasutades proovida oma oskust puuviljade tükeldamises. Samuti saab tutvuda 360 kraadi kaamera ja Google Cardboardi võimalustega.

eKooli uued võimalused õppimise ja õpetamise toetamiseks (36/36)

Töötoas räägitakse eKoolis valminud erinevatest lahendustest õpetaja ja õpilase jaoks. Vaatame üle õpetaja äpi ja töökavad, tutvustame koduste ülesannete uuendusi, selgitame uut õpianalüütika moodulit. Räägime murelaste probleemide lahendamisel tehtavast koostööst kodu, kooli ja kohaliku omavalitsuse vahel. Näitame klassijuhatajale koostatavat oma klassi uudiseid ja infot koondavat lehte. Vastame küsimustele ja arutame uusi ideid ning ettepanekuid.

Alusta uut aastat e-õpiku ja töövihikuga (36/36)

Mis on veebikeskkond "Opiq" ja kellele see mõeldud on? Avita kirjastus tutvustab uut digiõpiku keskkonda ning kuidas seda kasutada.

Autoriõigused ja kool (37/36)

Õpetaja puutub autoriõigustega kokku erineval viisil nii erinevaid materjale kasutades kui ka erinevaid materjale luues. Töötoas räägitakse sellest, mida peaks mõlemal juhul silmas pidama ning luuakse ise üks õppematerjal, mida võib vabalt veebis levitada.

Lego EV3 kui õppevahend - teooriast praktikani. Lego EV3 - oт теории к практике (26/30)

Предмет робототехники в школе. Опыт школы на примере работы кружка и проведении уроков. Робот как средство изучения естественных и точных наук. От теории к практике для разных школьных ступеней. Töötuba toimub vene keeles.

Tagasi kalendrisse