Motiveeriva intervjueerimise baastaseme kursus HEV koordinaatoritele, õpetajatele

Üldinfo:
Toimumise aeg: 11.01.2018 - 20.02.2018
Maht: 24.00 akad/t (0.92 EAP)
Osalejate arv: 15 kuni 15 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/motiveeriva-intervjueerimise-baastaseme-kursus-hev-koordinaatoritele-opetajatele-iii-ruhm
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
Aadress: Ringi 35 ruum 115 PäRNU Pärnu maakond
Kirjeldus
Sisu:
  • Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse (MI): MI olemus, kujunemislugu, rakendusvõimalused, vaimsus, põhitehnikad, ambivalentsuse mõiste
  • MI tehnikad ja protsessid: MI 4 protsessi, muutusejutt ja selle toetamine, samaksjäämisejutt ja sellele vastamine, MI põhitehnikad ja nende harjutamine 4 põhiprotsessi ja MI vaimsuse kontekstis

Koolitus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemetega 7 ja 8.
Õppejõud: Anne Õuemaa

Sihtgrupp vabatekstina: töötavad aine- ja kutseõpetajad, HEV koordinaatorid
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Osalemine õppetöös, iseseisva töö sooritamine. Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe TUNNISTUS.

Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

teab motiveeriva intervjueerimise (MI) kujunemislugu;

oskab kasutada MI põhitehnikaid;

mõistab MI vaimsuse põhiolemust;

mõistab ambivalentsuse olemust;

tunneb ära muutusejutu ja samaksjäämisejutu;

oskab muutusejuttu toetada;

mõistab MI põhiprotsesse ja oskab neid eraldiseisvana tehnikate abil toetada;

oskab eelnevalt ette valmistudes kasutada MI põhitehnikaid igapäevastes töösituatsioonides;

teab oma arengukohti MI praktiseerijana;

oskab vajadusel analüüsida enda tegevust jõustajana ning tuvastada enda jutu mõju sihtrühmale ja kolleegidele

Õppevorm: auditoorne
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse