Klassiõpetaja võimalused tööks õpiraskustega andeka õppijaga

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Kursuse eesmärk on toetada klassiõpetajate oskusi andeka õpilase märkamiseks ja tema arengu toetamiseks juhtudel, kui andekusega kaasnevad või andekust varjavad muud erivajadused. (ingl k. twice-exceptional topelt-erivajadusega ehk 2e õpilased)
Toimumise aeg: 25.04.2018 - 26.04.2018
Maht: 20.00 akad/t
  • Auditoorne: 16 akad/t
  • Iseseisev töö: 4 akad/t
Osalejate arv: 21 kuni 21 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tartu Ülikool
Kontaktisik: Kaisa Kauksi, kaisa.kauksi@ut.ee, tel: 7376448
Õpisündmuse veebilink: https://www.ht.ut.ee/et/klassiopetaja-voimalused-tooks-opiraskustega-andeka-oppijaga
Toimumise koht
Toimumise koht: Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
Aadress: Salme tn 1a, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Kursuse läbinu:

oskab märgata õpilase akadeemilist andekust ja tunda ära olulisemaid annet maskeerivaid või andekusega kaasnevaid muid erivajadusi (õpiraskused, psüühikahäired, meelepuuded);
oskab kohandada õpet vastavalt õppija vajadustele kaasava hariduse kontekstis ning vajadusel nõustada lapsevanemaid jt.

Sihtgrupid: Õpetaja.
töötavad klassiõpetajad
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
Sisu:
  • Andekuse ja kaasnevate muude peamiste erivajaduste tunnused ja märkamine
  • Topelt-erilise ehk nn 2e õpilase omadused
  • Õppe kohandamine 2e õppija vajadustele, sh IT vahendite kasutamine
  • Töö 2e õpilase juhtumianalüüsi põhjal, eesmärgiks omandada oskused õpilase andekuse toetamiseks ja õpiraskustega arvestamiseks koostöös tugispetsialistidega ning õppe kohandamiseks vastavalt 2e õpilase erivajadustel ja lapsevanemate nõustamiseks
    Kursus on seotud õpetaja kutsestandardi tasemega 7. 

    Õppejõud: Viire Sepp, Kaja Pastarus
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Lõpetamise tingimused:

Osalemine õppetöös, iseseisva töö sooritamine ja õpiväljundite saavutamine.

Lõpetamisel väljastatav dokument on Tartu Ülikooli täiendusõppe TUNNISTUS

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitust läbiviivatel õppejõududel on vähemalt kolmeaastane töökogemus õpetajakoolituse õppejõuna sh täiendusõppes.
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo

Tagasi kalendrisse