Digitaalsete õppematerjalide loomise põhimõtted

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitusel vaadatakse läbi digitaalsete õppematerjalide kvaliteedikriteeriumid ja analüüsitakse oma õppematerjali sellest lähtuvalt.
Toimumise aeg: 10.09.2018 - 09.12.2018
Kontaktpäev:
 • veebiseminar (11.09.2018 16:00 - 11.09.2018 17:00)
Maht: 39.00 akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 20 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 70 €

Koolitusel osalemine on tasuta üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Siret Lahemaa (Lauka Põhikool)
 • Taimi Dreier (Pärnu Ülejõe Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Aivar Hiio, aivar.hiio@hitsa.ee
Toimumise koht
URL: http://www.eliademy.com
Lisainfo: Veebipõhine koolitus
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab analüüsida oma õppematerjale lähtuvalt digitaalse õppematerjali kvaliteedipõhimõtetest.
 • Parendab või loob digitaalse õppematerjali lähtuvalt analüüsi tulemustest.
 • Kaasab õppijaid õppematerjalide parendus- või arendusprotsessi.
 • Avalikustab ja jagab õppematerjali erinevates veebikeskkondades ja repositooriumites, määrates sobivaid kasutustingimusi ja litsentse.

Tulemuseks on õppematerjal, mis on avaldatud veebis ning sisaldab erinevaid meediume lähtuvalt vajadusest - tekst, pilt, video, esitlus jne.

Sihtgrupid: Õpetaja.
Alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajad
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus
Eesmärgid: Anda juhiseid digitaalse õppematerjali parendamiseks, arendamiseks ja avaldamiseks kvaliteedipõhimõtest lähtuvalt.

Kursusel tagasisidestatakse ja antakse juhiseid, kuidas muuta oma õppematerjali õpilastele atraktiivsemaks, kasutades erinevaid töövahendeid ning meediume.
Sisu:

Koolitusel vaadatakse läbi digitaalsete õppematerjalide kvaliteedikriteeriumid ja analüüsitakse oma õppematerjali sellest lähtuvalt. Enesehindamise ja kaaslaste-juhendajate ning õpilaste abiga leitakse parenduskohad ning saadakse juhiseid, kuidas ja milliste töövahenditega saaks materjali arendada ja muuta see sihtrühmale atraktiivsemaks. Kursus lõpeb oma materjali avaldamisega.

Õpisündmuse teemad:

Teemad:

 1. Sissejuhatus
 2. Digitaalsete õppematerjalide kriteeriumid
 3. Oma õppematerjali parendamine juhendaja, kaasõppijate ja õpilaste toel
 4. Õppematerjali avalikustamine ja jagamine
 5. Refleksioon

Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Kursusel osaleja on varasemalt loonud mõne digitaalse õppematerjali (sobivad ka slaidid, pdf õppematerjalid jm) ning on nende seast välja valinud materjali, mida saaks kasutada käesoleva koolituse raames.
Lõpetamise tingimused:

Kursus on läbitud kui kõikide teemade juurde käivad ülesanded on esitatud ja refleksioon tehtud.

Lõpudokument: Tunnistus
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
veebiseminar - Üldinfo
Toimumise aeg: 11.09.2018 16:00 - 11.09.2018 17:00
URL: http://www.eliademy.com
Lisainfo: Veebipõhine koolitus

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: veebipõhine
Sisu: Sissejuhatav veebiseminar, kus tutvume kursuse sisu- ja keskkonnaga, vaatame kursuse eesmärke, olulisi tegevusi ja tähtaegu.

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse