Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Koolitus õpetab erinevaid digivahendeid kasutades toetama laste loovust ja fantaasiat lasteaias ja algklassides. Koolituselt saab õpetaja ideid, kuidas nutiseadmeid õppetöös kasutada.
Toimumise aeg: 22.03.2018 - 27.04.2018
Kontaktpäev:
 • 1. kontaktpäev (22.03.2018 10:00 - 22.03.2018 14:15)
 • 2. kontaktpäev (20.04.2018 11:30 - 20.04.2018 15:30)
 • 3. kontaktpäev (27.04.2018 11:30 - 27.04.2018 15:30)
Maht: 32.00 akad/t
Osalejate arv: 10 kuni 22 osalejat
Hind osalejale: 61 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Aivar Hiio, aivar.hiio@hitsa.ee
Õpisündmuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii/
Toimumise koht
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616
Lisainfo: 1. kontaktseminar 22.03 kell 10.00
Fotod veebis ja digiseadmes
Joonistusprogrammid
2. kontaktseminar 20.04 kell 11.30
Puslede loomine
Helide ja rääkivate piltide loomine
3. kontaktseminar 27.04 kel 11.30
Esitluse ja muusikaga fotoesitluste loomine
Plakati või kuulutuse loomine
Kirjeldus
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • leiab ja jagab internetist pilte ja heli arvestades autoriõigusi ja isikuandmete kaitset (ISTE 2.a.)
 • loob ja töötleb pilte (fotod, joonistused) ja heli veebipõhiste ja arvutisse installeeritud programmidega (ISTE 2.b.)
 • kasutab pilte ja helisid erinevate õppematerjalide loomiseks (fotoseeria, esitlus, rääkivad pildid, pusle jne) (ISTE 2.c.)
 • rakendab ja analüüsib pildi- ja helimeediumite kasutamist lasteaia/algkooli õppeprotsessis.(ISTE 2.d.)
Sihtgrupid: Õpetaja.
Lasteaia- ja algkooliõpetajad
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
Eesmärgid: Pakkuda ideid ning praktilisi lahendusi ja kogemusi pildi ja heli kasutamiseks õppijate loovuse arendamisel
Sisu:

Loovad oleme me kõik – lapsed ja õpetajad. Kuidas seda loovust õppeprotsessis veelgi enam õhutada, toetada ja arendada? Laste loovuse arendamiseks pakub huvitavaid võimalusi ka kaasaegne tehnoloogia. Tule ja vaata, kuidas üles ehitada ühte põnevat oma rühma või klassi laste lugu, kasutades isetehtud pilte ja helisid.

Loe lisaks artikkel Eve Saare "Loovuse toetaminetehnoloogia abil" (e-õppe Uudiskiri 23. november 2015).

Õpisündmuse teemad:
 1. Fotod veebis ja digiseadmes - autoriõigused, pilditöötlus, avaldamine
 2. Joonistusprogrammid ja piltide kasutamine - arvutisse installeeritavad joonistusprogrammid, veebipõhised joonistusprogrammid, puzzlede loomine
 3. Helide ja esitluste loomine - vabad veebipõhised helifailid ja helifailide kasutamisega seotud autoriõigused, helifaili loomine, esitluse loomine tarkvaraga Libre Office
 4. Fotoesitluste ja rääkivate piltide loomine - fotoesitluse loomine, fotoesitluse jagamine keskkonnas YouTube, rääkiva pildi loomine
Õppevorm: kombineeritud
Õppekeskkonna kirjeldus: Koolitus koosneb neljast moodulist. Iga moodul toimub kontaktpäevana, korraga 4 akadeemilist tundi. Kontaktpäevade vahel toimub kokku 16 tundi iseseisvat tööd. Igas moodulis on omakorda 3-4 alateemat.
Alustamise tingimused: Koolitusele tulija oskab kasutada (browserit) veebilehitsejat (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox vm) teabe otsimisel, mitut veebilehte üheaegelt avada ja hallata, teha lihtsamat tekstitöötlust, saata e-kirja, käsitseda oma digiseadet (nutitelefon, fotoaparaat, tahvelarvuti vm) fotode tegemiseks.

Võimalusel palume võtta kaasa nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon).

Tehnilised tingimused ja koolitusel kasutatav tarkvara: 1) oma arvutiga koolitusel osalejal peavad olema administraatori õigused ja upgrade tehtud, 2) digifotoaparaat või mõni muu digitaalne vahend (nutitelefon, tahvelarvuti). 3) arvutisse installeeritud vabavaralised programmid: Drawing For Children, Tux Paint, PhotoStory4, 4) Õppijatele iseseisvaks tutvumiseks programmid: Libre Office, Audacity, Movie Maker
Lõpetamise tingimused:

Koolitus loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseivad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseivad tööd tähtaegselt;


Lõpudokument: Tunnistus
Link materjalidele: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii...
Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA
Õpisündmus viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel
ESF logo
1. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 22.03.2018 10:00 - 22.03.2018 14:15
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616 Harju maakond
Lisainfo: 1. kontaktseminar 22.03 kell 10.00
Fotod veebis ja digiseadmes
Joonistusprogrammid
2. kontaktseminar 20.04 kell 11.30
Puslede loomine
Helide ja rääkivate piltide loomine
3. kontaktseminar 27.04 kel 11.30
Esitluse ja muusikaga fotoesitluste loomine
Plakati või kuulutuse loomine

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Fotod veebis ja digiseadmes
Joonistusprogrammid
Päevakava: 10:00 – 10. 30 sisseejuhatus, tutvusmine
Fotod veebis ja digiseadmes
10. 30 – 11.00 Pildid ja fotod veebis ja digiseadmes (VOSK, pildid seadmest arvutisse)
11. 00 – 11.45 Pilditöötlus vabavaraliste veebipõhiste programmidega
12.00 – 12. 15 Piltide ja fotode kasutamise ja avaldamisega seotud autoriõigused
12.15 – 12. 45 Piltide avaldamine veebis
Joonistusprogrammid
12. 45 – 13.15 Arvutisse installeeritavad joonistusprogrammid
13.15 – 13. 45 Veebipõhised joonistusprogrammid
13.45 – 14.15 iseseisev töö, kokkuvõte, tagasiside,

Vaata vähem

2. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 20.04.2018 11:30 - 20.04.2018 15:30
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616 Harju maakond
Lisainfo: 1. kontaktseminar 22.03 kell 10.00
Fotod veebis ja digiseadmes
Joonistusprogrammid
2. kontaktseminar 20.04 kell 11.30
Puslede loomine
Helide ja rääkivate piltide loomine
3. kontaktseminar 27.04 kel 11.30
Esitluse ja muusikaga fotoesitluste loomine
Plakati või kuulutuse loomine

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Puslede loomine
Helide ja rääkivate piltide loomine
Päevakava: 11.30 – 12.00 Ülevaade iseseisvatest töödest
12.00 – 12.30 Puslede loomine
Helide ja rääkivate piltide loomine
12.30 – 13.30 Vabad veebipõhised helifailid ja helifailide kasutamisega seotud autoriõigused
13.45 – 14.15 Helifaili loomine
14.15 – 15.00 Rääkiva/jutustava pildi loomine
15.00 – 15.30 Iseseisev töö, kokkuvõte, tagasiside

Vaata vähem

3. kontaktpäev - Üldinfo
Toimumise aeg: 27.04.2018 11:30 - 27.04.2018 15:30
Toimumise koht: HITSA nutiklass
Aadress: Akadeemia tee 21/1, IV korrus TALLINN 12616 Harju maakond
Lisainfo: 1. kontaktseminar 22.03 kell 10.00
Fotod veebis ja digiseadmes
Joonistusprogrammid
2. kontaktseminar 20.04 kell 11.30
Puslede loomine
Helide ja rääkivate piltide loomine
3. kontaktseminar 27.04 kel 11.30
Esitluse ja muusikaga fotoesitluste loomine
Plakati või kuulutuse loomine

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Esitluse ja muusikaga fotoesitluste loomine
Plakati/kuulutuse loomine
Päevakava: 11.30 – 12.00 Ülevaade iseseisvatest töödest
Esitluse ja muusikaga fotoesitluste loomine
12.00 – 13.00 Veebipõhised fotoesitlusprogrammid
13.15 – 14.00 Arvutisse installeeritav fotoesitlusprogrammid
14.00 – 14.30 Esitluse loomine veebipõhise programmiga
14.30 – 15.00 Plakati/kuulutuse loomine
15.00 – 15.30 Kokkuvõte, tagasiside

Vaata vähem

4. kontaktpäev - Üldinfo

Vaata sündmuse detailset infot

Õppevorm: auditoorne
Sisu: Muusika ja heliga fotoesitluste ning rääkivate piltide loomine
Päevakava: Auditoorne töö (4 akadeemilist tundi).

Vaata vähem

Tagasi kalendrisse