Kaasav haridus- iga õppija huve arvestav õppimise ruum

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus Tutvuda ja analüüsida kaasava hariduse kaasaegseid lähenemisi ja praktikaid ning reflekteerida enda kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Toimumise aeg: 28.05.2018 - 17.10.2018
Maht: 78.00 akad/t
  • Auditoorne: 56 akad/t
  • Iseseisev töö: 22 akad/t
Osalejate arv: 24 kuni 28 osalejat
Hind osalejale: tasuta
Korraldav asutus: Tallinna Ülikool
Kontaktisik: Külli Rauk, kyllira@tlu.ee, tel: 5020044
Õpisündmuse veebilink: https://ois.tlu.ee/pls/portal//!toi...
Toimumise koht
Toimumise koht: Tallinna Ülikool
Aadress: Narva mnt 25, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond 10120
Kirjeldus
Õpiväljundid:
  • on tutvunud kaasava hariduse kaasaegsete seisukohtadega ning erinevate maade praktikatega
  • on teadlik oma õpetamiskogemusest, oskab arvestada oma õpetamispraktika tugevuste ja nõrkustega
  • oskab luua ja kohandada oma õpetamispraktikaks vajalikke meetodeid
Sihtgrupid: Õpetaja.
Põhikooli õpetajad
Haridusastmed: Üldharidus
Eesmärgid: Tutvuda ja analüüsida kaasava hariduse kaasaegseid lähenemisi ja praktikaid ning reflekteerida enda kogemust kaasava hariduse kontekstis.
Sisu:

Kaasav haridus: kaasaegsed põhimõtted, seadusandlik alus, senised praktikad. Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis. HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.

IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Hariduslike erivajaduste liigitus, enam levinud hariduslikud erivajadused, õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused

Õpisündmuse teemad:

 I moodul Kaasav hariduse põhimõtted ja seadusandlik alus

Kaasav haridus: kaasaegsed põhimõtted, seadusandlik alus, senised praktikad. Õpetaja roll toimetulekuks hariduslike erivajadustega õpilastega. Varase märkamise ja kaasamise rollid koolis.

II moodul Õpetaja roll ja toimetulek 

HEV õpilaste toetamise põhimõtted ja meetodid kaasava hariduse tingimustes. Õppekeskkonna kohandamine, nõustamine ja võrgustikutöö.

IÕK ja käitumise tugikava koostamine ning rakendamine, õpetamine eriklassis (õpiraskustega õpilaste klass, väikeklass). Õppekäik.

III moodul Hariduslike erivajaduste liigitus 

Hariduslike erivajaduste liigitus, enam levinud hariduslikud erivajadused, õpilaste toetamine lähtuvalt nende erivajadusest ja erinevate õppeainete võimalustest. Düsleksia, düsgraafia ja düskalkuulia mõju õppimisele, sekkumise ja ületamise võimalused. Praktilised harjutused ja tegevused

Õppevorm: auditoorne
Õppekeskkonna kirjeldus: Tagatud on kaasaegsed, õppeprotsessi toetavad ruumid: olemas on vajalik tehnika, võimalus ruumi vastavalt vajadusele kujundada, rühmatööde tegemiseks piisavalt eraldumise võimalused jne.
Alustamise tingimused: Töötamine põhikooli õpetajana.
Lõpetamise tingimused:
  • Osalemine kontaktpäevadel;
  • Iseseisvate tööde sooritamine

Tallinna Ülikooli tunnistus

Lõpudokument: Tunnistus
Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Magistrikraad, täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 5 aastat, valdkonnas tegutsemise kogemus vähemalt 5 aastat.

Tagasi kalendrisse