Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (peidetud)

Üldinfo:
Toimumise aeg: 13.03.2015 - 02.04.2015
Maht: 16.64 akad/t (0.64 EAP)
Osalejate arv: 15 kuni 17 osalejat
Hind osalejale: 55 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
 • Lemme Sulaoja (Pärnu Kuninga Tänava Põhikool)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Ave Rand, ave.rand@hitsa.ee
Õpisündmuse veebilink: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-iii/
Link materjalidele: http://digialgus.hitsa.ee/moodul-ii...
Toimumise koht
Toimumise koht: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Aadress: Kuninga 29 PäRNU LINN 80014 Pärnu maakond
Lisainfo: Kontaktseminarid toimuvad:
13.märts kell 13.00
20.märts kell 10.00
26.märts kell 15.15
2.aprill kell 14.00
Kirjeldus
Sisu:

Loov õpetaja kogub kõiki võimalusi ideede kogumiseks ja jagamiseks. Mis võiks olla veel parem, kui seda kõike talletada ja jagada ühes kohas – internetis. Sa saad oma materjalid kätte olenemata sellest, kas sul on oma arvuti kaasas või mitte. Kindlasti tahaksid Sinagi olla õpetaja, kes suudab valida õpilasele sobiva õppevahendi, luua lapse vajadustele sobiva mängu ning innustada kolleege oma toredate ideedega. Koolitus “Õpetaja loob ja jagab” annab õpetajale ideid, kuidas seda kõike saavutada.

Eesmärgid: Koolituse läbimine võimaldab lasteaia- ja algklassiõpetajatel omandada teadmisi ja oskusi digitaalse õppematerjali kasutamiseks, loomiseks ja jagamiseks.
Sihtgrupp vabatekstina: Lasteaia- ja algklassiõpetajad
Õpisündmuse teemad:

1. Veebi- ja ekraanipõhiste mängude kasutamine
- Arvutimängud lasteaias ja algkoolis - head ja vead
- Interaktiivsete mängude kogumikud lasteaiale ja algkoolile ja nende metoodilised kasutusvõimalused
- Arvutisse laaditavad mängud ja nende kasutusvõimalused
2. Õppevara koostamine ja kasutamine
- Interaktiivse õppevara loomine ja kasutamine õppetöös
- Töölehtede loomine ja kasutamine õppetöös
3. Õppevara süstematiseerimine ja jagamine
- Õppevara jagamine – head ja vead
- Järjehoidja koostamine
- Järjehoidja (kogumiku) loomine
- Isikliku järjehoidja täiendamine õppetöö läbiviimiseks vajalike materjalidega
4. Veebiraamatu loomine

Alustamise tingimused: Koolitusele tulija oskab kasutada browserit, tekstitöötlust, mitut veebilehte samal ajal avada, omab isiklikku e-posti aadressi
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt
Õpiväljundid:

Koolituse läbinud osaleja:

 • kasutab lastega veebi- ja ekraanipõhist õppevara metoodiliselt mitmekesiselt nii individuaalses kui rühmatöös
 • kasutab IKT vahendeid õppevara koostamisel
 • süstematiseerib ja jagab koostatud õppeavara (järjehoidjad, veebikirjastus, veebiraamat jms)
Õppevorm: kombineeritud
Sihtgrupid: õpetaja
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus
Märksõnad: Digialgus
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse