Planimeetria ja stereomeetria programmiga GeoGebra

Üldinfo:
Kokkuvõttev lühikirjeldus ffff
Toimumise aeg: 05.10.2015 - 15.11.2015
Maht: 26.00 akad/t
 • Auditoorne: - akad/t
 • Praktiline: - akad/t
 • Iseseisev töö: - akad/t
Osalejate arv: 15 kuni 21 osalejat
Hind osalejale: 32 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

 • õpetajale
 • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
 • haridustehnoloogile
 • õppejuhile
 • õppeasutuse juhile


Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.

Koolitajad:
 • Kristi Kreutzberg (Miina Härma Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Egle Kampus, Egle.Kampus@hitsa.ee, tel: 651 0103
Toimumise koht
Toimumise koht: Veebipõhine
Kirjeldus
Õpiväljundid:
 • Oskab leida ja kasutada olemasolevaid GeoGebra töölehti (ISTE 2.b., 3.d)
 • Oskab luua 2D ja 3D töölehti järgnevate planimeetria ja stereomeetria teemade õpetamiseks ja visualiseerimiseks (ISTE 1.a., 2.a., 2.b., 2.c., 3.a)
 • Oskab jagada oma töölehti internetis (ISTE 3.a.)
Sihtgrupid: Õpetaja.
Üldharidus- ja kutsekoolide matemaatikaõpetajad
Haridusastmed: Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Eesmärgid: Õpime koostama dünaamilisi 2D ja 3D töölehti, mille abil selgitada uut teemat, visualiseerida ülesannete tekstile vastavaid joonised ja lahendusi või luua ülesandeid.
Sisu:

GeoGebra on parim tasuta dünaamilise geomeetria, algebra, tabelarvutuse ja statistika programm, mis sobib kasutamiseks algklassidest ülikoolini. Sellel koolitusel õpid leidma ja koostama planimeetria ja stereomeetria kohta 2D ja 3D vaates dünaamilisi töölehti, mille abil saad selgitada oma õpilastele uut teemat, visualiseerida ülesannete tekstile vastavaid joonised ja lahendusi või luua kiiresti erinevaid ülesandeid. Tutvud, kuidas nutiseadmeid GeoGebra kasutamisel õppetöös kasutada. Dünaamiliste töölehtede kasutamine teeb matemaatikast arusaamise õpilastele lihtsamaks ning tunni huvitavamaks.
Koolitus uuendati aastal 2015 sügis.

Õpisündmuse teemad:
 • Dünaamiliste töölehtede koostamine planimeetrias, ülesannete genereerimise töölehtede loomine.
 • Dünaamilise töölehe konstrueerimine silindri ja koonuse kohta.
 • Dünaamilise töölehe konstrueerimine korrapärase prisma ja püramiidi kohta.
 • Kolmnurkade sarnasuse tunnused, trigonomeetria täisnurkses kolmnurgas
 • Kesknurk ja piirdenurk
 • Silinder, koonus, kera, nende pinnalaotus ja lõiked
 • Korrapärane püstprisma ja püramiid ning nende lõiked
Õppevorm: veebipõhine
Alustamise tingimused: Arvutikasutusoskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit, kuhu on installeeritud GeoGebra programm.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

* Koostada ja esitada tööjuhendite põhjal harjutusülesanded 1-9. Ülesannete lahendusi hinnatakse skaalal arvestatud-mittearvestatud. Mittearvestatud tööd tuleb vastavalt tagasisidele muuta ning esitada uuesti.
* Sooritada lõputö

Dokumendi tüüp: Tunnistus
Link materjalidele: https://www.e-ope.ee/repositoorium/...
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse