Arvutiga joonistamine

Üldinfo:
Toimumise aeg: 10.11.2014 - 30.11.2014
Maht: 16.00 akad/t (0.62 EAP)
Osalejate arv: 15 kuni 35 osalejat Grupp on täis
Hind osalejale: 20 €

Koolitusel osalemine on tasuta lasteaias, üldhariduskoolis ja kutsekoolides töötavale:

  • õpetajale
  • tugispetsialistile (eripedagoog, sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed)
  • haridustehnoloogile
  • õppejuhile
  • õppeasutuse juhile

Samuti on koolitused tasuta kõrgkoolide haridustehnoloogidele. Koolitus on tasuta tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Tutvu koolitusel osalemise tingimustega.


Koolitajad:
  • Ene Moppel (Võru Kreutzwaldi Kool)
  • Evi Tarro (Võru Kreutzwaldi Kool)
  • Krista Kõlli-Raud (Võru Gümnaasium)
Korraldav asutus: Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Kontaktisik: Triin Kaasik, triin.kaasik@hitsa.ee, tel: 6510108
Link materjalidele: http://evitar.weebly.com/
Toimumise koht
Toimumise koht: haridusportaal Koolielu.ee
URL: http://koolielu.ee/
Kirjeldus
Sisu:

Riikliku õppekava järgi puutuvad õpilased juba põhikoolis kokku digitaalse kunstiga. Õppimisüritus tutvustab vabavaralise joonistusprogrammi Inkscape kasutamist. Arvutigraafikaoskusi saab kasutada õppematerjalide koostamisel, slaidiesitluste, wikide, blogide, plakatite, kiituskirjade, diplomite kujundamisel, samuti animafilmide loomisel.

Varasemate koolituse raames valminud töödega tutvuge aadressil http://evitar.weebly.com/ .

Eesmärgid: a. Joonistusprogrammide kasutamise põhioskuste tutvustamine vabavaralise programmi Inkscape näitel.
b. Graafikaprogrammides kasutatavate otstarbekate töövõtete tutvustamine.
Sihtgrupp vabatekstina: lasteaia-, üldharidus-, kutsekooli õpetajad ja õppejõud, koolijuhid ning haridustehnoloogid
Õpisündmuse teemad:

a. Graafikaprogrammide põhitegevused ja ratsionaalsed töövõtted programmi Inkscape näitel
b. Keerukamad töövahendid: kujundite kombineerimine, vabakäejoon ja Bezier’i tööriist
c. Teksti kujundamise võimalused

Alustamise tingimused: Arvutioskus kesktasemel. Kursuse läbimiseks on vajalik omada internetiühendusega arvutit.
Lõpetamise tingimused ja dokumendid:

E-kursusel osalemist kinnitava tunnistuse saamiseks tuleb esitada kõik harjutustööd, lõputöö, tagasiside ja virtuaalnäituse kommentaar.

Õpiväljundid:

• oskab kasutada otstarbekaid töövõtteid graafikaprogrammides programmi Inkscape näitel (ISTE 3.a );
• oskab programmiga Inkscape luua töölehti, diplomeid, tänukirju (ISTE 1.a., ISTE 2.a., ISTE 3.a).

Õppekavarühm: Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppevorm: veebipõhine
Sihtgrupid: õpetaja, haridustehnoloog
Haridusastmed: Alusharidus, Üldharidus, Kutseharidus, Kõrgharidus
Väljatöötaja: HITSA

Tagasi kalendrisse